Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczne metody komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM2-1SMK Kod Erasmus / ISCED: 11.304 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczne metody komputerowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka medyczna - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka medyczna 1 rok II stopień sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Metody numeryczne 0900-FX1-3MNU
Programowanie I 0900-FX1-2PRO1
Programowanie II 0900-FM1-2PRO2

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie środowiska LabView i języka programowania G oraz jego wykorzystanie w technikach akwizycji i cyfrowej obróbki danych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Laboratorium obejmuje cykl tematów poświęconych zapoznaniu Studenta ze środowiskiem LabView oraz technikami cyfrowej akwizycji danych z wielofunkcyjnych urządzeń wyposażonych w interfejs DAQ.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, informatyka

Moduł: metody matematyczne i komputerowe

Rok studiów/semestr: 1 rok (studia II stopnia)/ 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 45 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (45 godz.), praca własna w domu (30 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 1,8 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.8 ECTS

Zagadnienia realizowane podczas zajęć:

- Charakterystyka i możliwości środowiska programistycznego LabVIEW

- Narzędzia do detekcji i śledzenia błędów

- Podstawowe struktury danych w LabVIEW i ich właściwości

- Złożone struktury danych

- Podstawowe struktury programistyczne

- Techniki kontroli czasu

- Obliczenia algebraiczne w LabVIEW

- Zastosowanie zmiennych lokalnych, globalnych, funkcjonalnych

- Graficzna prezentacja danych w LabVIEW

- Techniki programowalnej modyfikacji właściwości obiektów oraz wywołania metod obiektów w sposób jawny i niejawny

- Podstawowe wzorce projektowe w LabVIEW

- Programowanie z wykorzystaniem zdarzeń

- Synchronizacja wątków z wykorzystaniem mechanizmów powiadomień i kolejek

- Wzorce projektowe

- Techniki akwizycji danych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW oraz wielofunkcyjnych urządzeń wyposażonych w interfejs cyfrowej akwizycji (DAQ).

Literatura:

Marcin Chruściel "LabVIEW w praktyce" Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008

W. Tłaczała „Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

W. Nawrocki "Komputerowe systemy pomiarowe” Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.

P. Lesiak, D. Świsulski ''Komputerowa technika pomiarowa w przykładach” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002.

D. Świsulski „Systemy pomiarowe. Laboratorium” Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.

Efekty uczenia się:

(K_W23) zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych;

(K_W25) zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu;

(K_U23) umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić;

(K_U29) umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim;

(K_K01) zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;

(K_K02) potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, w tym w szczególności rolę kierowniczą, potrafi przyjąć odpowiedzialność za realizowane zadanie zespołowe;

(K_K05) potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych;

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z:

1) średniej liczby punktów uzyskanych kolokwium

2) średniej liczby punktów uzyskanych ze sprawozdań

Liczba nieusprawiedliwionych godzin kwalifikujących do niezaliczenia Laboratorium to 20% czasu trwania zajęć laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bonda
Prowadzący grup: Adam Bonda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.