Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 0200-OS1-2JOBIII
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Język rosyjski

Literatura podstawowa:

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Ерилин А., Экология и автомобиль, [online: http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/02/29/ekologiya-i-avtomobil].

Шмелёва Е. В., Геоэкология. Учебное пособие, [online: http://scout-kg.narod.ru/library/geoekologiia.html].

Гришаева Ю. М., Экологическая культура и ее формирование в информационном обществе: социальные аспекты проблемы, [online].

Język angielski:

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes, E.deChazal, S. McCarter (Oxford,2016)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

Technical English, N.Brieger, A.Pohl (Summertown Publishing,2009)

English in Science and Technology, P. Domański (Wyd.Naukowo-Techniczne, 1996)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic, 2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

English File Upper-intermediate , C.Latham-Koenig,C.Oxenden,(OUP, 2014)

czasopisma i gazety: Nature, The Guardian, Newsweek,

prasa naukowa: np. Journal of Ecology, International Journal of Microbiology,

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

serwisy informacyjne: www.bbcworld.com, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

K_U06: Korzysta z informacji źródłowych w języku obcym – ocena z przygotowania do zajęć

K_U08: Przygotowuje udokumentowane opracowanie problemów z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej w języku obcym – wypowiedź pisemna

K_U10: Przygotowuje ustne wystąpienia dotyczące zagadnień ochrony środowiska w języku obcym – prezentacja

K_U20: Współpracuje w zespołach kilkuosobowych – ocena pracy w grupach

K_U23: Posługuje się specjalistycznym językiem obcym w zakresie ochrony środowiska – obserwacja pracy ucznia w ciągu zajęć

K_K04: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role – ocena pracy w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odrabiania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Język rosyjski

1. Эксперимент (Eksperyment). Słownictwo dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Nazwy przyrządów potrzebnych do pomiaru zanieczyszczenia.

2. Правила в природе (Reguły w przyrodzie). Słownictwo związane z regułami rządzącymi w przyrodzie.

3. Земля – наша планета (Ziemia – nasza planeta). Słownictwo dotyczące segregacji śmieci. Zachowania proekologiczne.

4. Экологическая культура (Kultura ekologiczna). Słownictwo związane z wykształceniem świadomości ekologicznej. Programy rządowe propagujące ekologię.

Język angielski:

1. Świat roślin i zwierząt - słownictwo do opisu organizmów żywych, związków między nimi oraz reakcji na zmiany w środowisku.

2. Fauna i flora Polski - nazwy geograficzne, rodzaje siedlisk, problemy wywołane działalnością człowieka.

3.Organizmy żywe modyfikowane genetycznie.

4. Mikroorganizmy w środowisku - rola drobnoustrojów, ich wpływ korzystny oraz patogenność.

5. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt; wybrane zagadnienia, np. eksperymenty na zwierzętach.

6. Bieżące problemy środowiska w Polsce - plastik i mkroplastik.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie ,słuchanie w zakresie nauk ścisłych.

Ćwiczenie umiejętności słuchania odbywa się w oparciu o krótkie filmy i wykłady z różnych dziedzin nauki.

Ćwiczenie umiejętności czytania odbywa się w oparciu o analizę anglojęzycznych tekstów popularnonaukowych i naukowych.

Ćwiczenie umiejętności pisania odbywa się poprzez przygotowywanie raportów, opisu cyklów rozwojowych, procesów, streszczeń.

Ćwiczenie umiejętności mówienia odbywa się w formie interakcji na zajęciach, pracy w parach i grupach, przedstawienia krótkiej prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:45 - 13:15, Budynek Wydziału Chemii - Kampus, sala 2008
Anna Kuzia 7/ szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Gocha Kvantaliani 2/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.