Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna II 320-BS2-2PSIII
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe,

podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_UG1)

2. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_UG2)

3. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1)

4. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2)

5. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk (KA7_UW4)

6. Student potrafi odnaleźć się w pracach zespołowych i podejmować obowiązki kierowania zespołem (KA7_UO7)

7. Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów (KA7_KK2)

8. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemu (KA7_KO3)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie badań laboratoryjnych lub terenowych związanych z pracą magisterską

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

3. Pozytywna ocena statystycznego i graficznego opracowania uzyskanych wyników

Zakres tematów:

Tematykę i zakres zadań laboratoryjnych lub terenowych student ustala indywidualnie z nauczycielem prowadzącym pracownię specjalizacyjną, zgodnie z potrzebami wynikającymi z podjętego tematu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Andrzej Bajguz, Marek Bartoszewicz, Adam Tylicki, Tomasz Hauschild, Magdalena Grabowska, Ewa Oleńska, Katarzyna Puczko, Justyna Drewnowska 14/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Olchowik-Grabarek, Sebastian Maciak, Aneta Książek, Danuta Drzymulska, Maciej Karpowicz, Violetta Macioszek, Joanna Jarosz, Emilia Brzosko 15/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Ciereszko, Mirosława Kupryjanowicz, Jan Taylor, Ada Wróblewska, Magdalena Świsłocka, Magdalena Czajkowska, Aleksandra Staszak, Maciej Matosiuk, Mirosław Ratkiewicz, Łukasz Ołdakowski 14/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Andrzej Gębczyński, Sebastian Maciak, Katarzyna Jadwiszczak, Ewa Olchowik-Grabarek, Marcin Sielezniew, Edyta Jermakowicz, Krzysztof Deoniziak, Tomasz Włodarczyk 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.