Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne 370-PS5-2PKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.

7. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

8. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

9. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

10. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008.

11. P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014.

12. G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny, ocena końcowa z egzaminu uzależniona od zasobu wiedzy i formy odpowiedzi. Ocena uwzględnia zadania rozwiązywane na platformie elearningowej (33%).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

Definicja i cechy konstytucji. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa konstytucyjnego. Rodzaje konstytucji.

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa publicznego, pojęcie państwa, organu władzy publicznej, urzędu. Rodzaje organów władzy publicznej. Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu.

Podstawowe systemy rządów. System prezydencki, system parlamentarno - gabinetowy, systemy mieszane i inne systemy rządów. Racjonalizacja polskiego systemu rządów

Podstawowe zasady ustrojowe (wybór)

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela - zagadnienia terminologiczne oraz systematyka konstytucyjna. Wybrane wolności i prawa człowieka i obywatela w Konstytucji RP, środki ochrony wolności i praw człowieka i obywatela

Konstytucyjny system źródeł prawa

Instytucje demokracji bezpośredniej - pojęcie i rodzaje. Referendum w Konstytucji RP. Instytucje demokracji bezpośredniej - obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Rola wyborów parlamentarnych w państwie demokratycznym; pojęcie prawa wyborczego i systemu wyborczego. Zasady prawa wyborczego. Status prawny posłów i senatorów.

Sądownictwo w Polsce, zasady organizacji i funkcjonowania sądów w RP. SN i inne rodzaje sądów, Krajowa Rada Sądownictwa

Istota odpowiedzialności konstytucyjnej. Pozycja ustrojowa, organizacja i właściwość Trybunału Stanu. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

Zasady określające ustrój terytorialny RP, polski model samorządu terytorialnego. Organy samorządu terytorialnego

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - NIK, RPO. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - KRRiTV

Stany nadzwyczajne - pojęcie, zasady konstytucyjne, rodzaje. Przesłanki wprowadzenia oraz treść poszczególnych stanów nadzwyczajnych

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład prezentujący zasady oraz instytucje polskiego prawa konstytucyjnego (na szerokim tle porównawczym), konsultacje, materiały oraz zadania elearningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala zdalnie
Andrzej Jackiewicz 144/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.