Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria prawa i demokracji 370-PS5-5TPD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w cz. A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02 ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie). Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

K_W06 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Umiejętności:

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Kompetencje społeczne:

K_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

K_K06 potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Test przeprowadzony na platformie Blackboard.

Zamknięty, jednokrotnego wyboru. 30 zagadnień, 45 minut.

Oceny:

0-14 pkt ocena 2

15-18 pkt ocena 3

19-21 pkt ocena 3+

22-24 pkt ocena 4

25-27 pkt ocena 4+

28-30 pkt ocena 5

Zakres tematów:

Wykład tematy:

I. Aksjologia demokracji liberalnej. Paradoksy demokracji liberalnej. 2 godz.

II. Demokracja jako rządy ludu/narodu. Idea suwerenności i idea reprezentacji. Idea republikanizmu. Co to jest dobro wspólne? 2 godz.

III. Idea konstytucjonalizmu. Normatywność konstytucji. Demokracja konstytucyjna. Rola sądu konstytucyjnego. 2 godz.

IV/V. Państwo demokratyczne a państwo prawa. Pojęcie państwa prawa. Pozytywistyczna i niepozytywistyczne koncepcja państwa prawnego. Rule of law. 4 godz.

VI. Pozytywizm prawniczy. Prawo jako technika. Normalizacja i jurydyzacja życia społecznego. 2 godz.

VII/VIII. Pojęcie i koncepcje władzy politycznej. Biowładza i biopolityka.

Stan wyjątkowy jako paradygmat współczesnej polityki. 4 godz.

IX/X. Legitymizacja władzy. Kryzys legitymizacji władzy. 4 godz.

XI. Instytucje demokracji część 1: demokracja przedstawicielska. Czy współczesne wybory są rzeczywiście wolne?

XII. Instytucje demokracji część 2: demokracja bezpośrednia. Formy demokracji bezpośredniej.

XIII/XIV. Instytucje demokracji część 3: Rola sądów w państwie demokratycznym. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Sąd powszechny jako strażnik konstytucji: bezpośrednie stosowanie konstytucji.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala zdalnie
Maciej Aleksandrowicz, Sławomir Oliwniak 171/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.