Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global governance 330-MS2-1GGO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler,

Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016

Efekty uczenia się:

1 GGO_W01 Test

1 GGO _W02 Test

1 GGO_W03 Test

1 GGO_W04 Test

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia wykładu:

- test zawierający pytania zamknięte

Skala ocen:

19-20 - bdb

18-17 - db+

16-15 - db

14-13 - dst+

12-11 - dst

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne analizy i rozwój zjawiska „governance”

- pojęcie „governance”

- public governance

- good governance, good enough governance

- corporate governance

- global governance

2. Globalizacja i governance

- globalne sprawy i globalne rozwiązania

- kooperacja czy konflikt?

- formy global governance

- global governance a demokracja

3. Global governance – od historii do teraźniejszości

- Zarządzanie międzynarodowe w perspektywie historycznej – wiek XIX i XX

- Aktorzy zrządzania międzynarodowego

4. Teorie globalnej ekonomii politycznej

- neoklasyczna ekonomia polityczna

- realizm a globalna ekonomia polityczna

- strukturalne podejście do globalnej ekonomii politycznej

- instytucjonalne podejście do globalnej ekonomii politycznej

- konstruktywizm i globalna ekonomia polityczna

5. Uwarunkowania kulturowe global governance

- definicja i istota kultury

- organizacja wielonarodowa

- postawy w kontaktach międzykulturowych

- typologie kultury organizacyjnej – G. Hofstede

- memetyka

- czy globalizacja prowadzi do powstania kultury globalnej?

- reakcje kultur lokalnych na globalizację

- globalna kultura i globalne zarządzanie

- zarządzanie wielokulturowością i multietnicznością

- globalizacja a tożsamość narodów

6. Global governance w kontekście etyki

- etymologia słowa etyka gospodarcza

- istota etyki gospodarczej

- etyka biznesu

- etyka biznesu międzynarodowego

- etyka globalna

7. Międzynarodowe organizacje – współpraca i koordynacja sferze gospodarczej i politycznej

- dlaczego powstają międzynarodowe instytucje/organizacje

- problemy współpracy

- problemy koordynacji

- instytucjonalne podstawy globalnej ekonomii politycznej

- MFW

- Bank Światowy

- WTO

- OECD

8. Instytucje polityczne wobec układów nieformalnych

- nomadzi instytucjonalni

- flexianie

- ewolucja państwa liberalno-demokratycznego

- stan współczesnej demokracji a „siatki fleksyjne”

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą sokratyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 221
Aneta Kargol-Wasiluk 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.