Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global governance 330-MS2-1GGO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler,

Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016

Efekty uczenia się:

1GGO_W01: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy

1GGO_W02: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy

1GGO_W03: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy

1GGO_W04: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy

1GGO_U01: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy

1GGO_U02: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna

1GGO_U03: udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacja multimedialna

1GGO_U04: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna

1GGO_K01: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń:

- zaliczenie na ocenę materiału analizowanego podczas zajęć na podstawie aktywności (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków,

prezentacje multimedialne, prace pisemne) oraz testu zaliczeniowego.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności);

- uzyskanie pow. 50% punktów

Skala ocen:

50-46 - bdb

41-45 - db+

36-40 - db

31-35 - dst+

26-30 - dst

Zakres tematów:

1. Istota i rozwój zjawiska „governance”: governance, public governance, good governance, good enough governance, corporate governance, global governance

2. Instytucjonalne i koncepcyjne źródła global governance

3. Formy global governance

4. Przyczyny rozwoju zjawiska global governance

5. Globalne governance i jego aktorzy

6. Global governance a kultura

7. Global governance a etyka

8. Międzynarodowe organizacje: dlaczego powstają międzynarodowe instytucje/organizacje, problemy współpracy, problemy koordynacji; MFW, Bank Światowy, ONZ, WTO, OECD, EFTA, NAFTA, OPEC, NATO, WHO, UNESCO itp.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne,

samodzielna praca studentów.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 221
Aneta Kargol-Wasiluk 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.