Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia 320-BS1-2MIK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Baj J. (redactor), Mikrobiologia. PWN, 2018.

2. Szewczyk E.M., Diagnostyka mikrobiologiczna. PWN, 2013.

3. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

4. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

5. Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1997.

6. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

1. Student rozpoznaje i opisuje podstawowe kształty komórek bakteryjnych (K_W01, K_U07)

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych oraz procesów zachodzących w komórkach tych mikroorganizmów (K_W01, K_W03, K_W08, K_U06, K_U07, K_K08)

3. Student rozpoznaje, ocenia i wykazuje świadomość możliwych zagrożeń mikrobiologicznych w laboratorium, środowisku oraz żywności (K_K07, K_U12)

4. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i barwień, jak też analizy uzyskanych wyników (K_U12, K_K02, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena egzaminu.

Zakres tematów:

- Mikrobiologia: przeszłość i teraźniejszość.

- Mikroorganizmy prokariotyczne (bakterie i archeony). Mikroorganizmy eukariotyczne (pierwotniaki, glony i grzyby).

- Struktura i wzrost bakterii. Ściana komórkowa. Skład i funkcje błony cytoplazmatycznej. Cytoplazma i elementy wewnątrzkomórkowe.

- Wzrost bakterii i cykl komórkowy.

- Metabolizm bakterii. Jak bakterie zdobywają energię? Szlaki metaboliczne. Biosynteza związków komórkowych.

- Autotrofy i heterotrofy.

- Oddziaływania między bakteriami a organizmami eukariotycznymi. Bakterie a bezkręgowce. Bakterie a rośliny. Mikroorganizmy a człowiek.

- Bakteriofagi i wirusy zwierząt i roślin. Struktura i klasyfikacja. Infekcja i replikacja. Choroby wirusowe - wprowadzenie.

- Podstawy chorób zakaźnych.Infekcje i choroby zakaźne. Kolonizacja różnych części ciała ludzkiego przez bakterie patogenne. Toksyny bakteryjne a choroby człowieka.

- Choroby odzwierzęce oraz przenoszone przez stawonogi. Choroby bakteryjne i wirusowe przenoszone drogą płciową. Choroby przenoszone drogą kropelkową. Choroby przenoszone wraz z pokarmem i wodą.

- Identyfikacja mikroorganizmów chorobotwórczych.

- Bakterie w rolnictwie: bakterie w zwalczaniu szkodliwych owadów. Bakterie a nawożenie roślin.

- Antybiotyki i chemioterapeutyki. Przyczyna upowszechniania się zjawiska oporności bakterii na leki. Zasady racjonalnej terapii antybiotykowej.

- Wielkie epidemie w dziejach ludzkości spowodowane przez bakterie i wirusy.

- Organizacja materiału genetycznego bakterii. Pojęcie chromosomu bakteryjnego i plazmidów. Rodzaje plazmidów. Mechanizmy replikacji chromosomu i plazmidów.

- Zjawisko horyzontalnego transferu genów i jego znaczenie dla bakterii. Pojęcie gatunku w mikrobiologii (w ujęciu tradycyjnym, filo-fenetycznym i pojęcie genomogatunku).

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 9:45, sala 2058
Marek Bartoszewicz, Izabela Święcicka 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.