Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja polonistyczna z metodyką 380-PIWS1-3EPM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dobrowolska D. (2015) Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli

Czelakowska D. (2010)Metodyka edukacji polonistycznej w wieku wczesnoszkolnym

Nowicka M. (2000), Sprawność komunikacyjna dzieci w interakcjach szkolnych.

Borawska K.(2004) Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną,

Cywińska M (red.) (2017) Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka.

Filipiak E. (2002) Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2002)

Filipiak E.: Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym (1996)

Literatura uzupełniająca:

Dagiel M.(2011) Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. Z doświadczeń językowych trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Tanajewska, A. (2015) Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy o języku Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia

Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków.

Szefler E.(2003) Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym, t. 1, 2, .

Pomirska Z. (2011) Wokół czytania. Proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania,

Jurek A. (2012) Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów.

Efekty uczenia się:

1. Student wykazuje się wiedzą merytoryczną i metodyczną niezbędną do planowania działalności w obszarze edukacji polonistycznej (K_W09

K_W16)

2. Student planuje pracę nauczyciela i uczniów w wybranych obszarach edukacji językowej i polonistycznej (K_U02

K_U10)

3. Student rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności w

trakcie realizowania zadań z zakresu edukacji polonistycznej (K_K01

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładów jest minimum 90% obecności na zajęciach. Nieobecności na wykładach należy zaliczyć nie później, niż w 3 tygodnie od daty nieobecności. Zaliczenie wykładów jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Egzamin pisemny, który będzie miał formę testu przeprowadzonego online na platformie Teams, będzie odnosił się zarówno do tematyki wykładów, treści opracowanych na ćwiczeniach, jak i podanej literatury.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia egzaminu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Egzamin poprawkowy będzie miał formę egzaminu ustnego.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. Język polski w edukacji wczesnoszkolnej

2. Nabywanie umiejętności językowych przez uczniów klas niższych szkoły podstawowej

2. Czytania dzieci w młodszym wieku szkolnym

4. Pisanie - opanowanie języka pisanego przez ucznia

5. Opracowanie tekstów w klasach I-III

6. Praca nad wypowiedzią pisemną w klasach I-III

7. Gramatyka w edukacji wczesnoszkolnej

8. Ortografia w edukacji wczesnoszkolnej

9. Stymulowanie aktywności językowej uczniów

10. Praca nad zrozumieniem tekstów w edukacji wczesnoszkolnej

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala C02
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow 90/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.