Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym 380-ZKS2-2HDO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Konopczyński M.i, Metody twórczej resocjalizacji. W stronę działań kreujących, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) Sukces działań pozornych: refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej,

Pedagogium, 2013.

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, PWN Warszawa 2008.

Arciszewska-Binnebesel A., Arteterapia, szczęśliwy świat tworzenia, Bea-Bleja, Toruń 2003

I Pospiszyl, M. Konopczyński, Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Pedagogium, Warszawa 2007.

Urban. B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Gawęcka M., Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej, Probacja 3−4, 2009

Bałandynowicz A., Resocjalizacja wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red),Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2008.

Bielecka E. (red.):, Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Student:

KA7_WG1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

KA7_WK5

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

KA7_UW2

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i zaprezentowanie projektu.

Zakres tematów:

1. Twórcza resocjalizacja - rys teoretyczny.

2. Środowisko życia i wychowania - oddziaływania rodzinne i instytucjonalne.

3. Resocjalizacja nieletnich w środowisku otwartym.

4. Resocjalizacja dorosłych w środowisku otwartym.

5. Twórczość i proces tworzenia w resocjalizacji.

6. Kulturotechnika wychowawcza.

7. Różne formy oddziaływań resocjalizacyjnych w procesie twórczej resocjalizacji (, np.wykorzystanie arteterapii, sportu, technik teatralnych i teatru).

8. Skuteczność twórczej resocjalizacji - problemy, zadania, nowe wyzwania.

9. Projektowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w obszarze twórczej resocjalizacji.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, grupowa, burza mózgów, dyskusja, metoda projektowa, analiza przypadków, scenki dramowe, itd.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala B123
Anna Chańko-Kraszewska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.