Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka w agrobiznesie 400-ES1-3LWA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Kapusta F., Agrobiznes, Wyd. Difin, 2012

Urban S.(red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014

Tracy M.: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, UW, Warszawa 1997

Górka-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

Czyżewski A., Sapa A., Mechanizm wymiany rolno - żywnościowej Polski z krajami UE, AE w Poznaniu, Poznań 2003

Uzupełniająca:

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

Bilitewski B., i in., Podręcznik gospodarowania odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. Seidel Przywecki, Warszawa 2006

Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo

SGGW. Warszawa. 2004

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, CH Beck, 2010

Szymanowski W., Łańcuchy i sieci dostaw żywności w Polsce i w wybranych krajach europejskich-ewolucja i i przykłady zastosowań

technologii informacyjnych, Wyd. WSHiFM, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

KP6_WG4- zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze regulacji,

KP6_WG6- zna instytucje i organizacje funkcjonujące w skali krajowej i międzynarodowej

KP6_WG9- zna struktury i instytucje gospodarcze w kontekście realizowanej specjalności

KP6_UW2- potrafi dokonywać obserwacji i logicznie rozumować oraz interpretować zjawiska gospodarcze w kontekście realizowanej specjalności,

KP6_UW4-potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze, w tym w kontekście realizowanej specjalności

KP6_UK6- potrafi formułować poglądy dotyczące współczesnych problemów o charakterze ekonomicznym i prawnym,

KP6_KO4- potrafi wziąć odpowiedzialność za podejmowane decyzje, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte),warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na

pytania.

Zakres tematów:

1.Istota i rozwój koncepcji agrobiznesu.Otoczenie agrobiznesu i jego znaczenie.

2.Istota i zadania logistyki w agrobiznesie.

3.Charakterystyka poszczególnych ogniw agrobiznesu i ich specyfiki.

4.Logistyka w sektorze rolno-spożywczym.

5.Transport w sektorze agrobiznesu.

6.Logistyka pozostałości w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

7.Prawne instrumenty wsparcia rozwoju agrologistyki.

Metody dydaktyczne:

Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 404
Barbara Roszkowska-Mądra 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.