Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa z geometrią analityczną 420-IS1-1ALG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Umie rozwiązywać układy równań z wykorzystaniem różnych metod, interpretuje układy równań liniowych w terminach macierzy i wektorów. - kolokwia, rozwiązywanie zadań podczas zajęć, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Student zna pojęcie przestrzeni afinicznej i zna podstawowe pojęcia i metody geometrii analitycznej. - kolokwia, rozwiązywanie zadań podczas zajęć, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie

1) dwóch kolokwiów, za które można otrzymać łącznie 100 punktów, przy czym z każdego kolokwium należy uzyskać co najmniej 45% punktów (czyli 22,5 pkt.),

2) kartkówek, za które można otrzymać łącznie 5 punktów

3) aktywności na zajęciach, za którą można otrzymać łącznie 5 punktów.

Skala ocen:

niedostateczny - do 44,99 punktów,

dostateczny - od 45,00 do 59,99 punktów,

dostateczny plus - od 60 do 69,99 punktów,

dobry - od 70 do 79,99 punktów

dobry plus - od 80 do 89,99 punktów,

bardzo dobry - od 90 punktów.

Opuszczenie przez studenta 6 godzin ćwiczeń (20% zajęć) bez zwolnienia

lekarskiego stanowi podstawę do ich niezaliczenia.

Zakres tematów:

1. Liczby zespolone w postaci ogólnej

2. Postać trygonometryczna

3. Wielomiany i równania algebraiczne

4. Podstawowe wiadomości o macierzach

5. Wyznaczniki

6. Macierz odwrotna. Odwracanie macierzy przy pomocy operacji elementarnych. Rząd macierzy.

7. Układy równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera

8. Określenie przestrzeni liniowej

9. Baza i wymiar przestrzeni liniowej

10. Przekształcenia liniowe

11. Wektory i wartości własne.

12. Elementy geometrii analitycznej wielowymiarowej

13. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany

14. Płaszczyzny w R3

15. Proste w R3

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia rachunkowe, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 2012
Robert Jankowski 20/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 2012
Robert Jankowski 23/ szczegóły
3 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala 2012
Robert Jankowski 22/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:45 - 13:15, sala 2008
Robert Jankowski 19/ szczegóły
5 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 2004
Robert Jankowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)