Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 1 330-ES1-1MIK1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 2002

Literatura uzupełniająca:

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty kształcenia realizowane na wykładzie weryfikowane są w ramach egzaminu pisemnego: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne, pytania zamknięte i otwarte

Egzamin odbędzie w trybie on-line, na platformie Blackboard

Aby uzyskać zaliczenie, należy uzyskać min. 50% punktów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii jako nauki.

Istota ekonomii jako nauki.

Klasyfikacja nauk ekonomicznych

Model homo oeconomicus

Gospodarowanie i problem rzadkości

Krzywa transformacji i koszt alternatywny

Temat 2. Elementy rynku

Podmioty wymiany rynkowej

Popyt, podaż, cena - zależności

Elastyczności cenowe i dochodowe

Temat 3. Działanie mechanizmu rynkowego

Istota mechanizmu rynkowego. Teoremat pajęczyny

Istota rynku konkurencyjnego. Optimum Pareto

Równowaga - nierównowaga rynkowa

Państwo a rynek

Temat 4. Podstawy analizy zachowania konsumenta

Konsument jako homo-economicus

Kategorie użyteczności

Prawa Gossena

Popyt konsumenta (Marshallowski vs. Walrasowski)

Nadwyżka konsumenta.

Temat 5. Optimum konsumenta

Preferencje konsumenta

Szereg i krzywa obojętności

Ograniczenie budżetowe

Równowaga konsumenta i jej zmiany

Efekt dochodowy i substytucyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji Power Point (platforma MS. Team).

Konsultacje indywidualne (po uprzednim kontakcie mailowym)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Gruszewska 98/90 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Gruszewska 93/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)