Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 330-PS1-1EKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015.

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, Meredyk K. (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2014.

4. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, Marciniak S. (red.), WN PWN, Warszawa 2013.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

6. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

7. Podstawy ekonomii, Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), WN PWN, Warszawa 2015.

8. Ekonomia dla prawników i nie tylko, Bednarski M., Wilkin J. (red.), Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

9.Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

10.Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

Efekty uczenia się:

1EKO_WG1 (KA6_WG1), 1EKO_WG3 (KA6_WG3), 1EKO_WG8 (KA6_WG8), 1EKO_WK1 (KA6_WK1), 1EKO_UW1 (KA6_UW1), 1EKO_UW2 (KA6_UW2), 1EKO_UU1 (KA6_UU1), 1EKO_KK1 (KA6_KK1), 1EKO_KK2 (KA6_KK2)

Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (na platformie Blackboard),

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadanie grupowe, dyskusja.

Dopuszczalne są 2 nieobecność w semestrze, każdą kolejną należy zaliczyć na konsultacjach. Brak zaliczenia ćwiczeń w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, połowy obowiązkowych zajęć.

Zakres tematów:

Temat 1. Podstawowe kategorie mikro- i makroekonomiczne. Rzadkość zasobów i problem wyboru.

Temat 2. Środki działalności gospodarczej. Kapitał.

Temat 3. Popyt, podaż, równowaga rynkowa.

Temat 4. Równowaga konsumenta i jej zmiany.

Temat 5. Konkurencja, rodzaje, mechanizm.

Temat 6. Wzrost i rozwój gospodarczy.

Temat 7. Rachunek produktu narodowego

Temat 8. Rynek pracy. Bezrobocie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach;

- dyskusja na podejmowane tematy.

Student ma możliwość dyskusji na konsultacjach u prowadzącego ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 205
Karolina Trzaska 24/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 205
Karolina Trzaska 25/25 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 318
Karolina Trzaska 22/22 szczegóły
4 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 207
Karolina Trzaska 20/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.