Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin cz.1 320-BS1-1RSR1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek, Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków, 2014.

2. A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika. PWN, Warszawa, 2012.

3. A. Szweykowska, J. Szweykowski, Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa, 2003.

4. J. Z. Kadłubowska, Zarys algologii. PWN, Warszawa, 1975.

Literatura uzupełniająca:

1. H. Wójciak, Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa, 2010.

2. L. Witkowska-Żuk, Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa, 2008.

3. S. Kłosowski, G. Kłosowski, Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa, 2007.

4. Z. Podbielkowski, Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1990.

5. T. Gorczyński, Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa, 1986.

Efekty uczenia się:

1. Student jest obeznany w zakresie jedności i różnorodności organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym KA6_WG1

2. Student zna rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów KA6_WG2

3. Student jest wstanie wskazać podstawowe zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów poszczególnych grup systematycznych roślin KA6_WG4

3. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione KA6_UW4

4. Student zna podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, potrafi posługiwać się sprzętem optycznym KA6_UW1

5. Student krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność KA6_KK1

6. Student planuje i organizuje pracę indywidualną oraz zespołową z poszanowaniem zasad ergonomii, BHP oraz pracy własnej i innych członków zespołu KA6_UO9, KA6_UO10, KA6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie kolokwiów (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień) oraz w trakcie laboratoriów na podstawie indywidualnej pracy studenta stacjonarnie lub on-line. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Zakres tematów:

1. - Sinice. Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Występowanie i znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przegląd systematyczny glonów: Cyanophyta - cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki.

2. - Okrzemki. Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Występowanie i znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przegląd systematyczny glonów: Bacillariophyceae cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki.

3. - Zielenice. Cz. 1 Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Lęgnia i plemnia. Przemiana pokoleń. Przegląd systematyczny glonów: Chlorophyta – cechy charakterystyczne grup, przykładowe gatunki.

4. - Zielenice. Cz. 2. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Lęgnia i plemnia. Koniugacja, typy koniugacji. Przemiana pokoleń. Przegląd systematyczny glonów : Chlorophyta - cechy charakterystyczne grup, przykładowe gatunki cd.

5. - Brunatnice. Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Przemiana pokoleń. Chronione brunatnice w Polsce. Przegląd systematyczny: Phaeophyta – cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki.

6. - Krasnorosty. Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Przemiana pokoleń. Chroniony krasnorosty w Polsce. Przegląd systematyczny glonów: Rhodophyta - cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki.

ĆWICZENIE 7. - Przegląd systematyczny mszaków (Bryophytina): Hepaticopsida Wątrobowce – cechy charakterystyczne grup, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionej grupy. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Rodnie i plemnie. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania mszaków do życia na lądzie. Wątrobowce chronione.

Przegląd systematyczny mszaków (Bryophytina): Bryopsida Mchy: Sphagnidae Torfowce – cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionej grupy. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Rodnie i plemnie. Występowanie i znaczenie.

8. - Przegląd systematyczny mszaków (Bryophytina): Bryopsida Mchy: Polytrichidae Płonniki. Cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionej grupy. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Rodnie i plemnie. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania mszaków do życia na lądzie. Mszaki chronione.

9. - Przegląd systematyczny mszaków (Bryophytina): Bryopsida Mchy: Bryidae Mchy właściwe - cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionej grupy. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Rodnie i plemnie. Występowanie i znaczenie.

10. - Przegląd systematyczny widłakowych Lycophytina: widłaki jednakozarodnikowe (widłakowce), widłaki różnozarodnikowe (poryblinowce) i widliczki. Przedstawiciele. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionych grup. Trofofil, sporofil – rozmieszczenie i budowa. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania widłakowych do życia na lądzie. Widłakowe chronione.

11. - Przegląd systematyczny skrzypowych: Sphenophytina - cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna. Strobil – budowa i rozmieszczenie. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania skrzypowych do życia na lądzie. Skrzypowe chronione.

12. - Przegląd systematyczny paprociowych: Pteridophytina - nasięźrzałowe, strzelichowe, długoszowe, paprocie cienkozarodniowe. Paprocie grubo- i cienkozarodniowe – podobieństwa i różnice. Przedstawiciele. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionych grup. Rozmnażanie i  przemiana pokoleń. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania paprociowych do życia na lądzie i w wodzie. Paprociowe chronione. Różnice w rozmnażaniu paprotników jednako- i różnozarodnikowych. Ewolucja gametofitu i jego rola w przemianie pokoleń. Zróżnicowanie sporofitu u widłaków, skrzypów i paproci. Paprotniki jako organowce.

Metody dydaktyczne:

Laboratoria, konsultacje, zajęcia on-line.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:15 - 10:45, sala 3013
Edyta Jermakowicz, Joanna Jarosz, Magdalena Fiłoc, Magdalena Chmur 8/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:30 - 10:45, sala 3013
Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Edyta Jermakowicz, Magdalena Chmur 7/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:00 - 13:30, sala 3013
Magdalena Fiłoc, Magdalena Chmur, Edyta Jermakowicz, Joanna Jarosz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)