Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.francuski 340-AS1-1LEKF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników, strony obcojęzyczne typu Point du FLE, TV5 Monde, itp..

Efekty uczenia się:

Student

KA6_WG1: Zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi.

KA6_WG4: Zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa.

KA6_WG9: Zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji.

KA6_WK1: Zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji.

KA6_WK3: Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

Sposoby weryfikacji:

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie średnią z punktacji z testów przeprowadzonych w trakcie zajęć (wymagana włączona kamera)

1-2 Kolokwia online w czasie rzeczywistym na dopuszczonej do użycia platformie pracy zdalnej.

Student na zajęciach powinien mieć włączoną kamerę.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany:

- w trybie ciągłym (prace cząstkowe, samodzielne i w parach) i na podstawie kolokwiów i prac pisemnych: minimum 1-2 kolokwia w semestrze.

- na podst. aktywności i obecności na zajęciach (warunek konieczny: nieprzekraczanie dozwolonej liczby 2 nieusprawiedliwionych nieob.).

Zaliczenia na ocenę po I i II semestrze.

Semestr II w r. ak. 2020-2021 kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen.

1-2 Kolokwia online w czasie rzeczywistym

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Jedni i drudzy - przedstawianie się, formuły grzecznościowe,

2. Uzyskiwanie informacji o innych (tworzenie pytań, typy pytań)

3. Tutaj i tam - rezerwacje hotelowe, wskazywanie drogi.

3. Powiedz mi kim jesteś - rodzina, zawody,

4. W naszej rodzinie: przekazywanie wiadomości i informacji o wydarzeniach z życia rodziny.

5. Każdy ma swój rytm - godziny, pory doby, miesiące i dni.

6. Opowiadanie o rytmie dnia, zajęciach i czynnościach codziennych.

7. Wyjścia ("Sorties": kino, teatr, koncert, dyskoteka itp.)

8. Swięta i tradycje we Francji i Polsce: zwyczaje, przeszłość.

Metody dydaktyczne:

Metody: komunikacyjna, poznawcza, podająca, zadaniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Agnieszka Bartnicka-Link, Ewa Parfieniuk 24/99 szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Beata Bartulewicz 16/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.