Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej I 310-KS2-1MIK1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

A.Cygański, Metody Spektroskopowe w Chemii Analitycznej, WNT

R. Silverstein – Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN,

Zalecana literatura dodatkowa:

Zbigniew Kęcki – Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, 2017

D Kealey, P.J. Haines - Krótkie wykłady z Chemii analitycznej, PWN, 2015,

Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, PWN, 1999

Efekty uczenia się:

KA7_UW2,

KA7_WG5,

KA7_UW7,

KA7_KK2,

zaliczenie wejściówki do ćwiczeń laboratoryjnych, ocena sprawozdań z prac projektowych i aktywności w trakcie zajęć.

ocena pracy studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

zasady zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych: sprawdzenie ustnego przygotowania do każdego ćwiczenia w oparciu podany materiał,

prawidłowe wykonanie ćwiczenia, zaliczenie wejściówki na minimum 50%, ocena pracy projektowej.

Zakres tematów:

Spektrofotometryczne oznaczanie miedzi(II) w łuskach nabojów broni myśliwskiej

• Przygotowanie próbek śladów biologicznych pochodzenia tkankowego (włosów ludzkich) do oznaczania metali techniką atomowej

spektrometrii absorpcyjnej.

• Oznaczanie metali we włosach techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.

• Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej a możliwość ustalenia sprawcy przestępstwa na podstawie włosa.

Analiza chromatograficzna materiałów kryjących

• Zastosowanie technik 1H i 13C NMR w badaniu modyfikacji strukturalnych wybranych kanabinoidów.

• Badanie składu chemicznego warstw malarskich przy pomocy spektroskopii FT-IR

• Analiza widm oscylacyjnych pigmentów nieorganicznych.

• Mikroskopia IR w wykrywaniu śladów substancji toksycznych

• Mikroskopia optyczna i elektronowa: - obrazowanie śladów.

• Mikroelektroforeza w badaniu płynów ustojowych (krwi ludzkiej) -przygotowanie próbek

• Zastosowanie spektrofotometrii UV/Vis oraz chromatografii cienkowarstwowej w analizie tuszu

Metody dydaktyczne:

praca projektowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 11:45, (sala nieznana)
każdy wtorek, 10:00 - 13:45, (sala nieznana)
Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Alina Dubis, Joanna Kotyńska, Joanna Breczko, Jakub Gruszka, Aneta Baj, Urszula Klekotka 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.