Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleobiologia 320-BS2-1PAL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. PWN, Warszawa, 2003 (lub nowsze).

2. Jachowicz A., Dybova-Jachowicz S. Paleobotanika. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2003.

3. Raup D.M., Stanley S.M. Podstawy paleontologii. PWN, Warszawa, 1984.

4. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. Tom 2. Systematyka. PWN, Warszawa, 2007.

5. Willis K. J., McElwain J.C. The Evolution of Plants. Oxford University Press, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.). Palinologia. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2003.

2. Stanley S.M. Historia Ziemi. PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów w skali czasu geologicznego: KA7_WG1.

2. Student zna i rozumie wzajemne złożone powiązania organizmów żyjących w minionych epokach geologicznych ze środowiskiem: KA7_WG3.

3. Student zna i rozumie mechanizmy ewolucji organizmów żywych: KA7_WG5.

Sposoby weryfikacji powyższych efektów: pisemny egzamin testowy.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin testowy obejmujący wiedzę przekazaną w trakcie wykładów.

Dopuszczenie do egzaminu wymaga uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia laboratorium.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) ocenianie odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Paleontologia a paleobiologia. Fosylizacja i zapis kopalny. Ewolucja a zapis paleontologiczny. Biostratygrafia. Geologiczna skala czasu. Ery paleozoiczne a paleofityczne.

2. Najstarsze ślady życia. Kamienie milowe w historii zwierząt i roślin na Ziemi. Wielkie wymierania.

3. Morfologia teoretyczna i funkcjonalna w paleontologii.

4. Podstawowe metody badań paleobotanicznych i paleozoologicznych.

5. Paleoekologia czwartorzędu.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje; w razie konieczności spowodowanej sytuacją epidemiczną - w formie nauczania zdalnego (w czasie rzeczywistym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 9:45, sala zdalnie
Mirosława Kupryjanowicz, Piotr Jadwiszczak 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.