Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria I 420-ES1-3EK1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Efekt uczenia się - sposób weryfikacji

3EK1_W01 - Egzamin pisemny

3EK1_W02 - Egzamin pisemny

3EK1_U02 - Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Podstawą ustalenia oceny końcowej jest liczba

punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego w formie testu na platformie Blackboard (pytania otwarte i zamknięte). Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń.

Skala ocen:

0% - 44,9% - ocena niedostateczna

45% - 59,9% - ocena dostateczna

60% - 69,9% - ocena dostateczna plus

70% - 79,9% - ocena dobra

80% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Modele ekonometryczne. Zmienne i rodzaje modeli.

Dobór zmiennych objaśniających do modelu.

Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów.

Estymatory MNK parametrów modelu.

Weryfikacja merytoryczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Weryfikacja statystyczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Estymacja parametrów modelu z autokorelacją i heteroskedastycznością.

Metoda największej wiarygodności.

Zmienne jakościowe w modelowaniu ekonometrycznym.

Nieliniowe modele ekonometryczne.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) oraz aktywizujące studentów (konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 2012
Elżbieta Majewska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)