Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa II 320-BS1-3PRDII
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje jedność i różnorodność organizmów (K_W01)

2. Student wskazuje powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych (K_W02)

3. Student opisuje zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach stosując właściwą terminologię (K_W03)

4. Student stosuje podstawową terminologię naukową w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk z dziedziny nauk biologicznych (K_U06)

5. Student samodzielnie dociera do źródeł wiedzy fachowej w celu jej pogłębiania, analizowania i syntetyzowania (K_U08)

6. Student wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami biologicznymi (K_K01)

7. Student krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (K_K03)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Zakres tematów:

Tematykę i harmonogram zajęć student ustala indywidualnie z prowadzącym pracownię, zgodnie ze specyfiką tematu pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:00 - 13:00, (sala nieznana)
Alina Stankiewicz, Tomasz Hauschild, Ada Wróblewska, Adam Hermaniuk, Julita Sadowska, Joanna Jarosz 10/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 15:30, (sala nieznana)
Anetta Borkowska, Alina Stankiewicz, Andrzej Bajguz, Iwona Ciereszko, Agata Banaszek, Łukasz Ołdakowski, Adam Hermaniuk, Julita Sadowska, Agnieszka Bona, Magdalena Fiłoc, Andrzej Gębczyński, Krzysztof Deoniziak 12/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 12:00 - 16:00, (sala nieznana)
Aneta Książek, Andrzej Bajguz, Ewa Oleńska, Marek Bartoszewicz, Adam Tylicki, Justyna Drewnowska, Magdalena Fiłoc, Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Krzysztof Deoniziak 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.