Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wejście na rynek pracy 350-HS1-1WRP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Olga Castanyer: Asertywność-jak docenić samego siebie,

- Wolfgang Hars: Jestem dobry-profesjonalne kształtowanie i reklamowanie własnego wizerunku,

- John Adair: Sztuka twórczego myślenia,

- John Stewart: Mosty zamiast murów-podręcznik komunikacji interpersonalnej,

- Dorota Gromnicka: Jak zbudować poczucie własnej wartości,

- Melanie Greenberg: Mózg odporny na stres,

- Alison Hardingham, Praca w zespole, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1998.

- R.F. Bales& F. L. Strodtbeck, Phases in group problem-solving, w: The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1951, str. 485-495.

- Patrick Lencioni, Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej. Praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2012.

- Jon Gordon, Potęga pozytywnego przywództwa, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2018

- Piotr Maleszyk, Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

- Bartosz Nestrwoicz, Zdobywanie pracy: odkryj klucz do sukcesu zawodowego, Wydawnictwo Helion

- Wacław Kisiel-Dorohinicki, Fundamenty kariery: strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy, Wydawnictwo Helion

- Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo GWP, Sopot 2016

- Robert Cialdini, Pre-swazja, Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo GWP, Sopot 2017

- Dariusz Doliński, Małgorzata Gamian-Wilk, Przestrzenie manipulacji społecznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

- Tomasz Trejderowski, Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009.

- Tomasz Orłowski, Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

KP6_UK2 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

Metody weryfikacji: ćwiczenia praktyczne.

KP6_UK4 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki

Metody weryfikacji: ćwiczennia praktyczne, praca zespołowa, test kontrolny.

KP6_KR1 stosowania zasad etycznych.

Metody weryfikacji: praca zespołowa, ćwiczenia praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. Testu w formie mieszanej: (51% - 70% ocena dostateczny, 71% - 80% ocena dostateczny+, 81% - 100% ocena dobry).

2. Aktywności podczas zajęć

3. Przesłania wybranego dokumentu aplikacyjnego podwyższa ocenę uzyskaną o pół lub o jeden stopień w zależności od oceny przez Prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

1. CV i dokumenty aplikacyjne

2. Praca w grupie i konflikt w grupie

3. Autoprezentacja i rozmowa z pracodawcą

4. Sztuka komunikowania się

5. Przywództwo grupowe

6. Sztuka kreatywnego myślenia

7. Metody poszukiwania pracy

8. Polski i europejski rynek pracy

9. Asertywność

10. Budowanie samooceny

11. Podstawy socjotechniki

12. Podstawy panowania nad stresem

13. Pisanie pism urzędowych

14. Podstawy przedsiębiorczości.

Metody dydaktyczne:

- wykład,

- praca w grupie,

- praca zdalna,

- praca indywidualna,

- dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcelina Wojno, Szymon Czupryński 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.