Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makro i mikroekonomia 370-AN1-1MIM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Samuelson P. A., Nordhaus W.D, Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2014.

Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. Bednarski M., Wiklin J., Wyd. Prawnicze LexisNexis, W-wa 2008.

Literatura uzupełniająca

Ekonomia ogólna, Pod red. K. Meredyk, WEiZ UwB, Białystok 2007.

Mankiw G., Taylor M., Makroekonomia, Warszawa 2009.

Mankiw G., Taylor M., Mikroekonomia, Warszawa 2009.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Frank R., Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy? Czyli ekonomia bez tajemnic, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK2 - podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UW2 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

KA6_WK2; KA6_UW2; KA6_KO3 – zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Forma: test. Skala ocen od 2 do 5. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

MODUŁ I Wprowadzenie – Przedmiot ekonomii

MODUŁ II Cele i metody koordynacji działalności gospodarczej

MODUŁ III Środki działalności gospodarczej - Kapitał

MODUŁ IV Przedsiębiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej

MODUŁ V Teoria równowagi i popytu konsumenta. Mechanizm rynkowy i cena.

MODUŁ VI Pieniądz i bank. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych

MODUŁ VII Rachunek produktu narodowego. Rola państwa w gospodarce

MODUŁ VIII Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarczego

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 104
Anna Drabarz 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)