Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawna ochrona pokrzywdzonego 370-KN2-1PRP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

jak w części ogólnej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a) ma rozszerzoną wiedzę na temat interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum zjawisk społecznych zarówno na

płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

b) ma pogłębioną wiedzę o roli organów i instytucji państwowych (w tym organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości), organizacji

społecznych i jednostek w rozwiązaniu problemów społecznych

c) zna w sposób pogłębiony instrumenty reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposoby reagowania

przez organy na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości oraz jej następstw

Umiejętności:

a) sprawnie posługuje się normami, w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego,

gospodarczego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników prywatnego lub publicznego

sektora bezpieczeństwa

b) potrafi dokonać oceny normatywnej i etycznej zachowań ludzkich w celu rozwiązania konkretnego problemu społecznego

Kompetencje społeczne:

a) potrafi prawidłowo dokonać ilościowej i jakościowej charakterystyki przestępczości

b) potrafi dokonać analizy przyczyn rozwoju przestępczości w wymiarze jednostkowym i społecznym z wykorzystaniem zaawansowanych

metod oraz technik analitycznych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie zdalnej (3 pytania opisowe) lub egzamin ustny

Zakres tematów:

1. Rola ofiary w genezie przestępstwa i typologie ofiar.

2. Wiktymologiczne uwarunkowania pozycji ofiar przestępstw w procesie karnym .

3. Ewolucja standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw.

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r.

5. Prawa pokrzywdzonego w polskim procesie karnym

6. Problematyka przesłuchiwania małoletnich ofiar i ofiar przestępstw seksualnych

7. Kompensacja ofiarom przestępstw

Metody dydaktyczne:

wykład, analiza literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 213
co druga niedziela (parzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Cezary Kulesza 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.