Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna dla prawników 370-PS5-1TIP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

ECDL 7 modułów Kompletny kurs, Wydanie: Mikołów, 1, 2013

Autor: Aleksander Bremer, Mirosław Sławik

ABC MS Office 2016 PL, Adam Jaronicki, 2016

Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Autor:Grzegorz Kowalczyk, Wydawnictwo:Helion, Rok wydania: 2015

Excel 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Autor: Krzysztof Masłowski

Wydawnictwo:Helion, Rok wydania: 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych- KA7_WK6 - sposób weryfikacji rozwiązanie dwóch zadań komputerowych na zaliczenie, punkty za realizację zadań e-learningowych,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - KA7_UW5 - sposób weryfikacji rozwiązanie dwóch zadań komputerowych na zaliczenie, punkty za realizację zadań e-learningowych,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KA7_KO1 - sposób weryfikacji rozwiązanie dwóch zadań komputerowych na zaliczenie, punkty za realizację zadań e-learningowych,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - KA7_KK1 - sposób weryfikacji rozwiązanie dwóch zadań komputerowych na zaliczenie, punkty za realizację zadań e-learningowych,

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 - sposób weryfikacji rozwiązanie dwóch zadań komputerowych na zaliczenie, punkty za realizację zadań e-learningowych,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub praktyczna realizacja zadania. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem pisemnym na ocenę, które polega na wykonaniu dwóch zadań na komputerze stacjonarnie( 20 punktów) plus realizacji zadań w formie e-learningowej na platformie blackboard ( 6 punktów) plus ewentualna aktywność na zajęciach stacjonarnych 2 punkty. Minimalna ilość punktów uprawniających do zaliczenia to 14 pkt.

Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

1. Wykorzystanie funkcji i możliwości Microsoft Office Word - 2 godz.

2. Korespondencja seryjna, spis treści w Microsoft Office Word - 2 godz.

3. Wykorzystanie funkcji i możliwości excela - 2 godz.

4. Formatowanie tekstu, przypisy, komentarze, tworzenie podań w Microsoft Office Word - 2 godz.

5. Zadania cz.1 - Microsoft Office Excel - 2 godz.

6. Zadania cz2. - Microsoft Office Excel - 2 godz.

7. Tworzenie wykresów, zabezpieczanie komórek, arkuszy i skoroszytów, import danych - Microsoft Office Excel - 2 godz.

8. Zaliczenie praktyczne w postaci realizacji dwóch zadań na komputerze z worda(10 punktów) i excela(10 punktów)

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia,warsztaty komputerowe, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 214
Adam Bonda 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 214
Adam Bonda 19/ szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 214
Marek Brancewicz 24/ szczegóły
4 każda środa, 8:15 - 9:45, sala 214
Jan Kisielewski 23/ szczegóły
5 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 214
Andrzej Pisarski 18/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 214
Piotr Zaleski 24/ szczegóły
7 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 214
Adam Bonda 23/ szczegóły
8 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 214
Wojciech Olszewski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)