Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania w przedszkolu cz. 1 380-DS5-3AJK1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

K. Bidziński (2020) (red.), Dziecko jako badacz, Kielce.

Dolya G. (2007), Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka.

J.H. Helm, L. G. Katz (2003), Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa.

E. Jaszczyszyn (2013), Rodzaje interakcji wychowawczych w procesie uczenia się dziecka (s. 201-215). W: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji, BIałystok.

E. Jaszczyszyn (2020). Miejsce nauk ścisłych w edukacji przedszkolnej. W: A. Klim-Klimaszewska, Iveta Scholtzová (red.) Współczesne idee w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. (s. 109-121). Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie.

A. Korwin-Szymanowska (2017), Doświadczanie w świetle edukacji dla zrównoważonego rozwoju-w stronę paradygmatu uczenia się, [w:] J. Bałachowicz, A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, A. Witkowska-Tomaszewska, Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Warszawa.

E. Lewandowska (2017), Edukacja obywatelska-edukacja demokratyczna-edukacja dla zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Bałachowicz, A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, A. Witkowska-Tomaszewska, Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

J. Andrzejewska (2009) (red.), Wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych dzieci, Wydawnictwo UMSC, Lublin.

I. Dudzińska, St. Lipina, K. Wlaźnik, (1981), Metodyka wychowania w przedszkolu, cz. 1, Warszawa.

D. Hunziker (2018), Kompetencje bez tajemnic, Słupsk; Warszawa.

A. Kozdroń (2015), Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży, Warszawa.

B. Stankiewicz (1979) Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym, Warszawa.

P. Toutgh (2014), Jak dzieci osiągają sukces, przekład A. Nowak, Warszawa.

Efekty uczenia się:

A7_WG2 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - sposób weryfikacji: ocena odpowiedzi pisemnej.

KA7_WG6 - zna metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym - sposób weryfikacji: ocena odpowiedzi pisemnej.

KA7_WG7 - rozumie znaczenie i dostrzega możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci - sposób weryfikacji: ocena odpowiedzi pisemnej.

KA7_UW3 - uwzględnia w opracowywanych przez siebie projektach współczesne interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka - sposób weryfikacji: ocena odpowiedzi pisemnej.

KA7_UW4 - potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia -sposób weryfikacji: ocena odpowiedzi pisemnej.

KA7_UK2 - potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci - sposób weryfikacji: ocena odpowiedzi ustnej.

KA7_UO3 - potrafi identyfikować spontaniczne zachowania dzieci jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w procesie

edukacji oraz realizacji celów terapeutycznych - sposób weryfikacji: ocena odpowiedzi pisemnej.

KA7_KK4 - wykazuje się autorefleksją nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi - sposób weryfikacji: ocena odpowiedzi pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności 990% frekwencja) oraz oceny odpowiedzi pisemnych na pytania dotyczące treści wykładowych (w skali od 2.0 do 5.0).

Zakres tematów:

1. Metodyka jako dyscyplina praktyczna. Formy pracy z dziećmi. Charakterystyki.

2. Stosowanie metod, zasad i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Formy realizacji treści - okazje edukacyjne jako droga nauczyciela i dzieci ku poznawaniu rzeczywistości, zajęcia dydaktyczne - jako droga wspomagania rozwoju dziecka przez dorosłego; projekt jako droga wspomagania rozwoju dziecka i podążanie dorosłego za dzieckiem.

3. Rozwój mowy i myślenia dzieci - rys rozwojowy oraz analizy związane z praktyką pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

4. Formy rozwoju mowy i myślenia.

5. Wczesne czytanie.

6. Treści matematyczne w przedszkolu.

7. Organizacja przestrzeni w przedszkolu. Plac przedszkolny. Edukacja outdoor (nauka w terenie).

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:00 - 16:15, sala zdalne
Elżbieta Hałaburda 90/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.