Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna 380-OS1-2XBCO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Fiske: J.(2003). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: ASTRUM

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP

McQuail D. (2019). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Goban – Klas T. (2019). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN

Majka – Rostek B. (Red.). Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności:

www.adm.ukw.edu.pl/pliki/kom.pdf

Efekty uczenia się:

KA6_WK1 - student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

KA6_UO3 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KA6_KO3 - student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę - test jednokrotnego wyboru, ocena pozytywna - od 50%

Zakres tematów:

1. Komunikacja społeczna. Dwie szkoły y teoretyczne: szkoła procesu komunikacyjnego, szkoła semiotyczna

2. Komunikacja interpersonalna. Warunki skuteczności. Znaczenie kompetencji emocjonalnych w komunikacji interpersonalnej

3. Płeć a komunikacja.

4. Przekaz perswazyjny. Alternatywne ścieżki przetwarzania komunikatu perswazyjnego. Model szans rozpracowania przekazu Richarda Petty’ego i Johna Cacioppo

5. Kulturowe aspekty komunikacji. Skąd się biorą nieporozumienia w komunikacji z przedstawicielami innych kultur? Znaczenie wymiaru indywidualizm-kolektywizm w komunikacji międzykulturowej

6. Struktura Ja a styl komunikacji

7. Spotkanie z „Obcym”. - teoria kontroli i niepokoju/niepewności Williama Gudykunsta

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala C2.19
Irena Parfieniuk 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.