Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie włączające 380-N2-2YJEG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. Zemło M., A. Sakowicz – Boboryko, M. Bilewicz, M. Dziekońska, D. Otapowicz, J. Szada – Borzyszkowska, J. Mantur, W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok – Gdańsk 2018.

J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, Toruń 2005.

W. Zawieska (red.), Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne, Warszawa 2014.

Strona internetowa:

https://budowlaneabc.gov.pl/

Efekty uczenia się:

KA7_WK3 - ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych zgodnie z założeniami projektowania uniwersalnego;

KA7_UO2 – ma pogłębione umiejętności diagnozowania, racjonalnego oceniania dostępności środowiska fizycznego i społecznego w obszarze oddziaływań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych z wykorzystaniem założeń projektowania uniwersalnego;

KA7_UO4 – potrafi generować praktyczne rozwiązania w zakresie dostępności środowiska fizycznego i społecznego adekwatnie do zróżnicowanych potrzeb użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego;

KA7_KK4 - utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na zajęciach, aktywność, realizacja zadania praktycznego - mini audyt Wydziału Nauk o Edukacji, przygotowanie zadania projektowego - audytu wybranej placówki wg wytycznych podanych przez prowadzącą zajęcia.

Zakres tematów:

1. Niepełnosprawność i jej oblicza.

2. Tworzenie środowiska włączającego - projektowanie uniwersalne i włączające.

3. Od teorii do praktyki - mini audyt (warsztat).

4. Teoria a rzeczywistość, czyli spotkania z osobami zmagającymi się z niepełnosprawnością lub/-i pracującymi z osobami niepełnosprawnymi.

5. Realizacja i prezentacja zadania projektowego (audyt dostępności wybranej placówki oraz opracowanie praktycznych rozwiązań z wykorzystaniem zasad projektowania uniwersalnego).

Metody dydaktyczne:

metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką;

metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz;

metody oparte na praktycznej działalności studentów: warsztat;

metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa itp.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 17:10 - 18:40, sala C1.6 (muzyczna)
Anna Chańko-Kraszewska 32/ szczegóły
2 każda sobota, 18:50 - 20:20, sala C1.6 (muzyczna)
Anna Chańko-Kraszewska 30/ szczegóły
3 każda sobota, 17:10 - 18:40, sala C2.17 (plastyczna)
Monika Zińczuk 33/ szczegóły
4 każda sobota, 18:50 - 20:20, sala C2.17 (plastyczna)
Monika Zińczuk 19/ szczegóły
5 każda sobota, 8:30 - 10:00, sala A105 (war)
Monika Zińczuk 22/ szczegóły
6 każda sobota, 10:15 - 12:30, sala A105 (war)
Monika Zińczuk 31/ szczegóły
7 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala B225 (cwi)
Anna Chańko-Kraszewska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)