Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global governance 330-MS2-1GGO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, 2012.

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008.

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017.

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016.

Efekty uczenia się:

1 GGO_W01 Test zaliczeniowy

1 GGO_W02 Test zaliczeniowy

1 GGO_W03 Test zaliczeniowy

1 GGO_W04 Test zaliczeniowy

Metody i kryteria oceniania:

Forma: zaliczenie pisemne lub ustne z zagadnień omawianych w formie stacjonarnej oraz przy pomocy technik kształcenia na odległość.

Kryterium oceniania: otrzymanie pozytywnej oceny wymaga uzyskania podczas zaliczenia co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0).

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne analizy i rozwój zjawiska „governance”.

2. Globalizacja i governance.

3. Global governance – od historii do teraźniejszości.

4. Teorie globalnej ekonomii politycznej.

5. Uwarunkowania kulturowe global governance.

6. Global governance w kontekście etyki.

7. Międzynarodowe organizacje – współpraca i koordynacja sferze gospodarczej i politycznej.

8. Instytucje polityczne wobec układów nieformalnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą sokratyczną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

"Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal."

Studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 302
Marian Zalesko 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.