Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global governance 330-MS2-1GGO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, 2012.

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008.

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017.

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016.

Efekty uczenia się:

1GGO_W01: test zaliczeniowy, udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna;

1GGO_W02: test zaliczeniowy, udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna;

1GGO_W03: test zaliczeniowy, udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna;

1GGO_W04: test zaliczeniowy, udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna;

1GGO_U01: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna;

1GGO_U02: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna;

1GGO_U03: udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacja multimedialna;

1GGO_U04: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna;

1GGO_K01: udział w dyskusji, analiza przypadków, prace pisemne, prezentacja multimedialna.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium, aktywnego udziału w zajęciach.

Kryterium oceniania: system punktowy - skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0).

Zakres tematów:

1. Istota i rozwój zjawiska „governance”.

1a. Instytucjonalne i koncepcyjne źródła global governance.

1b. Formy global governance.

1c. Przyczyny rozwoju zjawiska global governance.

1d. Globalne governance i jego aktorzy.

2. Global governance a kultura.

3. Global governance a etyka.

4. Międzynarodowe organizacje – współpraca i koordynacja sferze gospodarczej i politycznej.

5. Instytucje polityczne wobec układów nieformalnych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne,

samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 302
Marian Zalesko 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.