Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie procesów ekonomicznych 330-ES2-2PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Welfe Aleksander (red.), Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

2PPE_U01 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, projektu wykonywanego w grupach i kolokwium

2PPE_U02 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, projektu wykonywanego w grupach i kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 - weryfikacja na podstawie projektu wykonywanego w grupach

2PPE_K02 - weryfikacja na podstawie projektu wykonywanego w grupach i kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie systemu punktowego obejmującego:

- zadania rozwiązywane w trakcie zajęć - 12x2pkt=24 pkt

- projekt (praca grupowa) - 10 pkt

- kolokwium - 16 pkt

Dopuszczalne 2 nieobecności, pozostałe wymagają zaliczenia na konsultacjach.

Skala ocen:

0-25 punktów - 2,0

26-30 punktów - 3,0

31-35 punktów - 3,5

36-40 punktów - 4,0

41-45 punktów - 4,5

46-50 punktów - 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia.

Pozyskiwanie danych - źródła, możliwości, ograniczenia.

Szeregi czasowe – pojęcie, dekompozycja.

Metody naiwne i średniej ruchomej.

Wygładzanie wykładnicze.

Modele tendencji rozwojowej.

Modele składowej periodycznej.

Modele autoregresyjne, ARMA i ARIMA.

Metody heurystyczne prognozowania

Prognozy ostrzegawcze.

Prognozowanie w oparciu o modele ekonometryczne.

Zastosowanie prognozowania w przedsiębiorstwach.

Scenariusze.

Zastosowanie metod prognozowania - przedstawienie wyników projektów.

Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Zadania rozwiązywane w programie Excel, praca grupowa - rozwiązywanie problemów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 133
Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska 20/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 133
Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska 21/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 133
Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska 19/ szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 132
Arkadiusz Niedźwiecki 19/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 133
Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)