Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynki finansowe 450-ZS2-2XRFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sławiński A., Chmielewska A., Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017.

2. Banaszczak-Soroka U.(red.), Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

3. Dziawgo D., Rynek finansowy- istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

4. Pyka I, Rynek finansowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010

5. Levinson M., Guide to Financial Markets, Why they exist and how they work, The Economist, USA 2014

Literatura dodatkowa:

1. Czekaj J. (red.), Rynki , instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008

2. Jajuga K, Jajuga T., Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2014.

3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2010.

Obowiązkowe strony:

WWW.knf.gov.pl

WWW.nbp.pl

WWW.gpw.pl

Efekty uczenia się:

2XRFI_W01 - Student ma rozszerzoną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między współczesnymi rynkami finansowymi w skali krajowej i międzynarodowej (KA7_WG3) - zaliczenie końcowe w formie testu

2RFI_W02 - Student ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych organizujących funkcjonowanie rynków finansowych i rządzących nimi prawidłowościach (KA7_WG7) - zaliczenie końcowe w formie testu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu z pytaniami zamkniętymi.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z testu

Zakres tematów:

1. Ogólna klasyfikacja i charakterystyka rynków finansowych

2. System bankowy – elementy, rodzaje banków, znaczenie w gospodarce

3. Bank centralny jako realizator polityki pieniężnej

4. Rynek pieniężny – cechy, uczestnicy, instrumenty

5. Bankowy rynek depozytowo-kredytowy i międzybankowy rynek pieniężny

6. Rynek kapitałowy - cechy, uczestnicy, instrumenty

7. Rynek walutowy - cechy, uczestnicy, instrumenty

8. Rynek instrumentów pochodnych - cechy, uczestnicy, instrumenty

9. Nadzór nad rynkami finansowymi

10. Ryzyko na rynkach finansowych

11. Rynek akcji i obligacji w Polsce

12. Kryzysy finansowe oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie tradycyjnej, prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz formułowania własnych wypowiedzi.

Zgodnie z Decyzją nr 5/2022 Dyrektora IZ wykłady w okresie 26.02.2022-03.04.2022 prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy EduPortal

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 316
Agnieszka Ertman 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.