Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych 330-EN1-2XOPG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

KP6_WG2: egzamin

KP6_WG3: egzamin

KP6_WG4: egzamin

KP6_WG6: egzamin

KP6_WK3: egzamin

KP6_UW2: egzamin

KP6_UU2: egzamin

KP6_KR1: -

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, zaliczenie egzaminu po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Polski system podatkowy

2. Zasady opodatkowania dochodów w Polsce

3. Opodatkowanie obrotu podatkiem od towarów i usług

4. Opodatkowanie obrotu podatkiem akcyzowym

5. Podatki stanowiące koszty uzyskania przychodów

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujące studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 316
Adam Wyszkowski 67/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)