Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin cz.1 320-BS1-1RSR1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

2. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

3. Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

4. Kadłubowska J.Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

2. Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

3. Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

4. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

5. Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozpoznaje cechy charakterystyczne poszczególnych grup glonów, mszaków i paprotników (KA6_WG1);

2. Student charakteryzuje organy roślin: korzeń, łodygę, liście i kwiaty (KA6_WG2);

3. Student zna metody laboratoryjne stosowane w botanice, w tym mikroskopowanie (KA6_WG7);

4. Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wymagane podczas pracy w laboratorium (KA6_WK9).

5. Student potrafi zastosować standardowe metody badawcze w celu poznania specyfiki materiału roślinnego (KA6_UW2);

6. Student potrafi identyfikować gatunki glonów, mszaków i paprotników (KA6_UW4);

7. Student potrafi wykorzystać w czasie laboratorium techniki multimedialne w celu pozyskania wiedzy botanicznej (KA6_UW6);

8. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej (KA6_UW7);

9. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w celu nazywania struktur i procesów związanych z funkcjonowaniem glonów, mszaków i paprotników (KA6_UK8);

10. Student potrafi pracować samodzielnie i w grupie z materiałem botanicznym, w tym podczas mikroskopowania (KA6_UO9)

11. Student jest gotów do wykazywania aktywnej postawy w czasie laboratoriów (KA6_KO2).

Sposoby weryfikacji:

KA6_WG1, WG2, WG7, WK9, UW2, UW4, UW6, UW7, UK8, UO9, KO2 : kolokwium pisemne (test zamknięty, pytania otwarte)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie kolokwiów (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień). Wymagana jest ocena pozytywna z każdego kolokwium.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

1. Sinice. Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Występowanie i znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przegląd systematyczny glonów: Cyanophyta - cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki.

2. Okrzemki. Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Występowanie i znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przegląd systematyczny glonów: Bacillariophyceae cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki.

3. Zielenice. Cz. 1 Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Lęgnia i plemnia. Przemiana pokoleń. Przegląd systematyczny glonów: Chlorophyta – cechy charakterystyczne grup, przykładowe gatunki.

4. Zielenice. Cz. 2. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Lęgnia i plemnia. Koniugacja, typy koniugacji. Przemiana pokoleń. Przegląd systematyczny glonów : Chlorophyta - cechy charakterystyczne grup, przykładowe gatunki cd.

5. Brunatnice. Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Przemiana pokoleń. Chronione brunatnice w Polsce. Przegląd systematyczny: Phaeophyta – cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki.

6. Krasnorosty. Budowa komórki: ściana komórkowa, barwniki asymilacyjne, substancje zapasowe. Stopnie organizacji morfologicznej plech. Rozmnażanie. Przemiana pokoleń. Chroniony krasnorosty w Polsce. Przegląd systematyczny glonów: Rhodophyta - cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki.

7. Przegląd systematyczny mszaków (Bryophytina):

- Hepaticopsida Wątrobowce – cechy charakterystyczne grup, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionej grupy. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Rodnie i plemnie. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania mszaków do życia na lądzie. Wątrobowce chronione.

- Bryopsida Mchy: Sphagnidae Torfowce – cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionej grupy. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Rodnie i plemnie. Występowanie i znaczenie.

8. Przegląd systematyczny mszaków (Bryophytina): Bryopsida Mchy: Polytrichidae Płonniki. Cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionej grupy. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Rodnie i plemnie. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania mszaków do życia na lądzie. Mszaki chronione.

9. Przegląd systematyczny mszaków (Bryophytina): Bryopsida Mchy: Bryidae Mchy właściwe - cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionej grupy. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Rodnie i plemnie. Występowanie i znaczenie.

10. Przegląd systematyczny widłakowych Lycophytina: widłaki jednakozarodnikowe (widłakowce), widłaki różnozarodnikowe (poryblinowce) i widliczki. Przedstawiciele. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionych grup. Trofofil, sporofil – rozmieszczenie i budowa. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania widłakowych do życia na lądzie. Widłakowe chronione.

11. Przegląd systematyczny skrzypowych: Sphenophytina - cechy charakterystyczne grupy, przykładowe gatunki. Budowa morfologiczna i anatomiczna. Strobil – budowa i rozmieszczenie. Rozmnażanie i przemiana pokoleń. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania skrzypowych do życia na lądzie. Skrzypowe chronione.

12. Przegląd systematyczny paprociowych: Pteridophytina - nasięźrzałowe, strzelichowe, długoszowe, paprocie cienkozarodniowe. Paprocie grubo- i cienkozarodniowe – podobieństwa i różnice. Przedstawiciele. Budowa morfologiczna i anatomiczna wymienionych grup. Rozmnażanie i  przemiana pokoleń. Występowanie i znaczenie. Ewolucyjne przystosowania paprociowych do życia na lądzie i w wodzie. Paprociowe chronione. Różnice w rozmnażaniu paprotników jednako- i różnozarodnikowych. Ewolucja gametofitu i jego rola w przemianie pokoleń. Zróżnicowanie sporofitu u widłaków, skrzypów i paproci. Paprotniki jako organowce.

Metody dydaktyczne:

Pokaz (prezentacja multimedialna), metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Jermakowicz, Joanna Jarosz, Izabela Tałałaj 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Jermakowicz, Joanna Jarosz, Izabela Tałałaj 11/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Jermakowicz, Joanna Jarosz, Izabela Tałałaj 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)