Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Wybrane aspekty ewolucji człowieka 320-BS2-2WM40
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. „Y: o pochodzeniu mężczyzn” S. Jones. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2003.

2. „Wprowadzenie do ewolucji człowieka” R. Lewin. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2002.

3. „Homo przypadkiem sapiens” K. Fialkowski, T. Bielicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

4. „Demoniczne samce” D. Hamer i P. Copeland. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

5. „Mapowanie historii ludzkości. Przeszłość ukryta w naszych genach” S. Olson, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2003.

6. „Geny a charakter”. D. Hamer, P. Copland. Wydawnictwo CiS, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

7. Wybrane artykuły naukowe z takich czasopism jak:

- Satoshi H, Koki Fi, Keiko S, Kiyo K, Hideko T. 2011. Mechanism of birth in chimpanzees: humans are not unique among primates. Biol. Lett. 7: 686–688 (https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2011.0214)

- Perdih A. (2018). Continuity of European Languages from the Point of View of DNA Genealogy. International Journal of Social Science Studies 6(1): 18-32 (https://redfame.com/journal/index.php/ijsss/article/view/2809)

- Klein RG. 2017. Language and human evolution. Journal of Neurolinguistics

43 (part B): 204-221. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0911604416300677?via%3Dihub)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie na czym polega jedność i różnorodność ssaków naczelnych (KA7_WG1).

2. Student rozumie z czego wynika odrębność budowy, funkcji i behawioru człowieka w odniesieniu do innych ssaków naczelnych (KA7_WG1).

3. Student potrafi wskazać tendencje rozwojowe nauk biologicznych związane z wyjaśnianiem podłoża ewolucyjnego różnych cech ludzkich i funkcjonowaniem społeczeństw ludzkich (KA7_WG7).

Umiejętności:

3. Student korzystając z różnych baz danych wyszukuje literaturę naukową pozwalającą odpowiedzieć na pytanie o kierunki ewolucji linii rodowej człowieka, a uzyskane informacje poddaje krytycznej analizie (KA7_UW5).

Kompetencje społeczne:

4. Student systematycznie zapoznaje się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu scharakteryzowania kluczowych etapów ewolucji człowieka (KA7_KK1).

Sposoby weryfikacji:

KA7_WG1, KA7_WG7, KA7_UW5, KA7_KK1 - test pisemny z pytaniami otwartymi i pytaniami zawierającymi odpowiedzi do wyboru.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - krótki test (pytania otwarte i z odpowiedziami do wyboru).

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zakres tematów:

1. Miejsce człowieka w przyrodzie. Człowiek jako przedstawiciel królestwa zwierząt. Wielkość i kształt ciała.

2. Struktura społeczna populacji ludzkich w różnych częściach świata. Struktury społeczne u innych małp człekokształtnych.

3. Postawa dwunożna. Hipotezy wyjaśniające jak doszło do wykształcenia chodu dwunożnego w linii rodowej człowieka. Konsekwencje wyewoluowania postawy dwunożnej.

4. Dziedzictwo po przodkach: choroby, dławienie się, bezdech, czkawka, żylaki, widzenie trójbarwne u człowieka współczesnego.

5. Ewolucja mowy. Zmiany anatomiczne związane z wykształcaniem się mowy w linii rodowej człowieka.

6. Hipotezy doboru krewniaczego i doboru płciowego wyjaśniające powstanie mowy.

7. Teoria „samolubnego genu” jako wytłumaczenie „wojny płci”. Utrzymywanie stałej proporcji płci w populacji człowieka.

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Jadwiszczak 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.