Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności 310-JBS1-2PDWI-1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 999
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

1. Charakteryzuje substancje i czynniki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zna metody i środki ograniczania i przeciwdziałania zanieczyszczeniom żywności (KP6_WG7, KP6_WG10).

2. Jest gotów do interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi podczas wytwarzania żywności (KP6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: laboratorium – zaliczenie pisemne na ocenę.

Kryteria oceny zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Oznaczanie azotanów(III) i azotanów(V) w owocach i warzywach metodą spektrofotometryczną.

2. Oznaczanie liczby kwasowej i nadtlenkowej tłuszczów.

3. Oznaczanie chlorku sodu w żywności

Metody dydaktyczne:

eksperyment z obserwacją

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:45 - 15:30, sala 2030
Julita Malejko 5/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)