Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania 420-ES1-3IO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

- Zna procesy i wybrane modele cyklu życia oprogramowania i systemów informatycznych. KA6_WG6, KA6_UW9

- Zna wybrane podejścia do rozwijania systemów i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych. KA6_WG6, KA6_UW9

- Zna podstawy obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML. KA6_WG3, KA6_WG6, KA6_UW11, KA_UW12

- Dostrzega i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności informatyka. KA6_KK1, KA6_KO1

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (wykład):

- sprawdzian pisemny/ustny

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia (wykład):

- uzyskanie ponad 50% osiągalnych punktów

Studenci nie mogą ubiegać się o zaliczenie wykładu, gdy nie zaliczyli wcześniej zajęć towarzyszących.

Zakres tematów:

01. Wprowadzenie od inżynierii systemów i oprogramowania.

02. Procesy i modele cyklu życia oprogramowania.

03. Dokumentowanie projektów i systemów.

04. Znaczenie standaryzacji w inżynierii oprogramowania. Standardy IEEE. Rational Unified Process (RUP) itp.

05. Podejścia RAD i "Agile" od rozwijania oprogramowania.

06. Inżynieria wymagań.

07. Analiza i modelowanie systemów.

08. Modelowanie obiektowe z wykorzystaniem UML

09. Implementowanie i testowanie oprogramowania.

10. Dostarczanie oprogramowania i wdrażanie systemów.

11. Weryfikowanie i ocena rozwiązań IT.

12. Utrzymanie i modernizacja systemów. Zarządzanie konfiguracjami.

13. Oprogramowanie wspomagające inżynierię oprogramowania i prowadzenie przedsięwzięć informatycznych

14. Wybrane ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia związane z inżynierią oprogramowania.

Metody dydaktyczne:

Wykład (30h), prezentacja, dyskusja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 2002
Marek Parfieniuk 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)