Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania 420-ES1-3IO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

- Zna podstawy obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML. KA6_WG3, KA6_WG6, KA6_UW11, KA_UW12

- Umie określić i udokumentować wymagania odnośnie systemu informatycznego. KA6_WG3, KA6_UW11

- Potrafi opracować model (podstawowe diagramy UML) niezbyt złożonego systemu informatycznego. KA6_UW9, KA6_UW11, KA6_UW12

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (laboratorium):

- ocenianie sprawozdań pisemnych/ustnych z wykonania prac

- obserwowanie studentów podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ocenianie wyników prac (poprawności, terminowości, samodzielności),

- ocenianie aktywności podczas zajęć.

Kryteria zaliczenia:

- uzyskanie ponad 50% punktów osiągalnych za zadania

- aktywność podczas zajęć

Składowe oceny końcowej:

- oceny za wykonanie zadań 90%

- oceny za aktywność podczas zajęć 10%

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 20% zajęć.

W razie większej liczby opuszczonych godzin należy odpracować je podczas konsultacji.

Zakres tematów:

Praktyczne zapoznanie z głównymi procesami inżynierii oprogramowania na podstawie nieskomplikowanego przykładowego systemu:

1. Planowanie etapów tworzenia i cyklu życia systemu.

2. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

3. Analiza i modelowanie wymagań: opis słowny wymagań, modelowanie funkcjonalności w UML (diagram przypadków użycia).

4. Modelowanie statyki systemu w UML (diagram klas).

5. Modelowanie dynamiki systemu w UML (diagram stanów, diagram czynności, diagram sekwencji, inne diagramy).

6. Implementowanie oprogramowania na podstawie opracowanych modeli.

7. Kontrola jakości i testowanie oprogramowania.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium (30 h), projekt, sprawozdanie, prezentacja, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:15 - 9:45, sala 1018
Andrzej Stasiewicz, Wiesław Półjanowicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)