Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw 450-ZS1-2XLUD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, K. Kuciński (red.), CeDeWu, Warszawa 2016.

2. B. Filipiak, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, nr 76, t. 1.T. Komornicki, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie SEDNO Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2012.

3. E. Bończak – Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja inicjatyw społeczno- ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.

4. B. Rożnowski, K. Markowski, J. Łobocki, K. Konefał, Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Lublin 2007.

5. Global Entrepreneurship Monitor Polska / [kier. projektu Austin Campbell ; Fundacja Edukacyjna Bachalski].

6. The Oxford handbook of innovation / ed. by Jan Fagerberg, David C. Mowery and Richard R. Nelson.

Efekty uczenia się:

1 [Z1_W03] - zaliczenie pisemne (test)

2 [Z1_W04] - zaliczenie pisemne (test)

3 [Z1_W05] - zaliczenie pisemne (test)

4 [Z1_W05] - zaliczenie pisemne (test)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne (test). Test przeprowadzony zdalnie z wykorzystaniem Paltformy Blackboard. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min 51% punktów możliwych do uzyskania.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

Tematy realizowane na zajęciach wykładowych:

1. Wprowadzenie do tematyki wykładu (w tym omówienie Sylabusa) – 1 godz.

2. Lokalizacja podmiotów gospodarczych i jej uwarunkowania – podejście teoretyczne – 4 godz.

3. Uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe – 4 godz.

4. Uwarunkowania wynikające z realizowanej przez władzę lokalną polityki podatkowej – 4 godz.

5. Uwarunkowania lokalnego rynku pracy – 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów. Zajęcia realizowane w trybie zdalnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 316
Cezary Mielko 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)