Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa z geometrią analityczną 420-IS1-1ALG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. L. Jeśmianowicz, J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1976.

2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, definicja twierdzenia wzory, GiS, Wrocław 2002.

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, przykłady i zadania, GiS, Wrocław 2002.

4. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008

5. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, 2008

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia w ramach realizacji przedmiotu:

student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia związane z przestrzeniami liniowymi i potrafi zilustrować je przykładami. KA6_WG1

student zna i rozumie ważne twierdzenia i pojęcia algebry liniowej i geometrii. KA6_WG1

student posługuje się aparatem arytmetyki modularnej. KA6_UW1, KA6_UW4

student posługuje się pojęciem macierzy i wyznacznika, zna ich własności. KA6_UW1

umie rozwiązywać układy równań z wykorzystaniem różnych metod, interpretuje układy równań liniowych w terminach macierzy i wektorów. KA6_UW1, KA6_UW4

student posługuje się pojęciami związanym z przestrzeniami liniowymi.KA6_UW1, KA6_UW4

student zna pojęcie przestrzeni afinicznej i zna podstawowe pojęcia i metody geometrii analitycznej. KA6_UW1, KA6_UW4

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. KA6_UU1, KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia.

Zakres tematów:

Algebra liniowa z geometrią analityczną: Podstawowe struktury algebraiczne: ciała, grupy i pierścienie. Konstrukcja i własności ciała

liczb zespolonych. Arytmetyka modularna. Pierścienie wielomianów nad dowolnym pierścieniem. Algebra macierzy. Wyznaczniki-ich

określenie, własności i zastosowania. Układy równań liniowych i rząd macierzy. Metoda eliminacji Gaussa i wzory Cramera.

Przestrzenie liniowe. Przekształcenia liniowe. Afiniczna przestrzeń euklidesowa. Geometria analityczna wielowymiarowa. Iloczyn

wektorowy i jego zastosowania.

Metody dydaktyczne:

Wykład tablicowy z użyciem prezentacji komputerowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala Aula
Ewa Schmeidel 112/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)