Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria gier 360-MF2-1TGI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Julio González-Díaz, Ignacio García-Jurado, M. Gloria Fiestras-Janeiro, An Introductory Course on Mathematical Game Theory, American Mathematical Society 2010

• Philip D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

• Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska, Konkurencja i kooperacja – teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

• Marek M. Kamiński, Gry więzienne – tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

• G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa 1975

Efekty uczenia się:

Efekty osiągnięte w ramach realizacji przedmiotu:

Student(ka) posiada wiedzę obejmującą możliwości stosowania narzędzi Teorii Gier w praktyce do modelowania zjawisk i procesów ekonomicznych. - KA7_UW14, KA7_WG06, KA7_UK04

Student(ka) zna podstawowe pojęcia z zakresu Teorii Gier. - KA7_WG04

Student(ka) zna podstawowe przykłady gier. - KA7_WG04

Student(ka) dobiera oraz modyfikuje strategie. - KA7_UW17

Student(ka) interpretuje kryteria Savage'a, Laplace'a, Walda i Hurwicza. - KA7_UW17

Student(ka) projektuje i implementuje algorytmy typu Minimax i AlfaBeta. - KA7_UW17

Student(ka) identyfikuje, formułuje, analizuje proste problemy społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem narzędzi Teorii Gier. - KA7_WG06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu ma formę pisemną. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest:

1. obecność na wykładach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić.

2. zaliczenie ćwiczeń.

Skala ocen:

niedostateczny – do 50,9%

dostateczny – od 51% do 60,9%

dostateczny plus – od 61% do 70,9%

dobry – od 71% do 80,9%

dobry plus – od 81% do 90,9%

bardzo dobry – od 91%.

Zakres tematów:

Gry macierzowe; drzewka gry; gry o sumie zerowej; gry przeciwko Naturze; gry dwuosobowe o sumie niezerowej - niekooperacyjne i kooperacyjne; równowaga Nasha; dylemat więźnia; modele przetargów (schemat arbitrażowy Nasha); problem duopolu; gry ewolucyjne (strategie stabilne ewolucyjnie); gry N-osobowe; koncepcje rozwiązań kooperacyjnych gier N-osobowych (wartość

Shapley’a, rdzeń, zbiory stabilne, Nukleous).

Metody dydaktyczne:

Forma wykładu: standardowa. Studenci są stymulowani do zadawania pytań i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 14:15 - 15:45, sala 3004
Małgorzata Hryniewicka 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)