Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru 15 - Ekoendofity 320-ES1-3PDW15C
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. E. Oleńska, W. Małek, 2017 Brodawki korzeniowe jako organy symbiozy roślin bobowatych z ich diazotroficznymi mikrosymbiontami – rozwój, budowa i funkcjonowanie w warunkach fizjologicznych oraz stresu oksydacyjnego. W: G. Łaska (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 87-100

2. E. Oleńska, W. Małek, 2016 Zakres specyficzności gospodarza bakterii izolowanych z brodawek korzeniowych koniczyny białej pochodzącej ze starej hałdy Zn-Pb Bolesław oraz stanowiska kontrolnego. W: A. Bajguz i I. Ciereszko Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu, 143-154

3. E. Oleńska 2015 Asocjacja symbiotyczna roślin bobowatych z ryzobiami. W: A. Bajguz i I. Ciereszko. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja; Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 187-200

4. Oleńska E. 2014. Bobowate różnowiekowych hałd cynkowo-ołowiowych w Polsce. W: Łaska G. (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, 227-238.

5. Stasiak G., Mazur A., Koper P., Żebracki K., Skorupska A. 2016. Symbioza rizobiów z roslinami bobowatymi (Fabaceae). Post. Microbiol. 55, 3, 289–299

6. Sujkowska M. 2009. Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate - Rhizobium. Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 35–53.

7. Pawlik M., Płociniczak T., Piotrowska-Seget Z. 2015. Bakterie endofityczne i ich znaczenie w mikrobiologii środowiskowej, medycynie i przemyśle. Post. Mikrobiol. 54, 2, 115–122.

8. Pisarska K., Pietr S.J. 2014. Bakterie endofityczne - ich pochodzenie i interakcje z roślinami. Post. Mikrobiol. 53, 2, 141–151.

9. He W., Megharaj M., Wu Ch-Y., Subashchandrabose S.R., Dai Ch-Ch., 2019. Endophyte-assisted phytoremediation: mechanisms and current application strategies for soil mixed pollutants. Crit. Rev. Biotechnol. 40. https://doi.org/10.1080/07388551.2019.1675582

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi planować i wykonywać zaawansowane eksperymenty, np. dotyczące analizy zakresu gospodarza, wpływu bakterii ryzobiowych na biomasę roślin, interpretować ich wyniki oraz wyciągać wnioski (KA6_UW2).

2. Student potrafi wykorzystać w praktyce zaawansowaną wiedzę dotyczącą interakcji endofitycznych bakterii ryzobiowych i roślin bobowatych w kontekście ich wpływu na postępy w rolnictwie czy remediacji gleb (KA6_UW4).

3. Student potrafi wykorzystywać zdobytą zaawansowaną wiedzę dotyczącą endofitów i ich wpływu na wzrost i rozwój roślin w kontekście propozycji nowych rozwiązań użytecznych rolniczo i/lub remediacyjnie (KA6_UW5).

4. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych związanych z powierzchniową sterylizacją nasion, badań endofitów, badań wpływu endofitów na biomasę roślin (KA6_KK1).

Sposoby weryfikacji:

- sprawozdania z wykonanych eksperymentów (weryfikacja efektów kształcenia KA6_UW2, KA6_KK1) na zaliczenie

- pozytywne zaliczenie sprawdzianu (weryfikacja efektów kształcenia KA6_UW2, KA6_UW4, KA6_UW5, KA6_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność),

- sprawozdania z wykonanych eksperymentów na zaliczenie

- pozytywne zaliczenie na ocenę sprawdzianu.

Zakres tematów:

1. Powierzchniowa sterylizacja tkanek roślinnych i izolacja endofitów z liści, korzeni i brodawek roślin.

2. Uzyskanie czystych kultur bakterii endofitycznych. Metoda rozcieńczeń, posiew redukcyjny.

3. Analiza morfologii wyizolowanych bakterii na podstawie barwionych preparatów mikrobiologicznych.

4. Ocena zakresu gospodarza roślinnego bakterii ryzobiowych.

5. Ocena wpływu bakterii ryzobiowych na biomasę roślin.

Metody dydaktyczne:

eksperyment, analiza wyników, sprawozdanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:15 - 9:45, sala 3031
Ewa Oleńska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.