Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej 370-WS2-1LL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.

2. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Bała, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.

2. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

3. W. Wołpiuk, Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.

4. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (KA7_WG4); sposób weryfikacji: egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

Umiejętności, absolwent potrafi:

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie zagadnień – w tym prawa i zasad funkcjonowania – związanych z funkcjonowaniem podmiotów realizujących kompetencje w obszarze bezpieczeństwo (KA7_UU1); sposób weryfikacji: egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA7_KK1); sposób weryfikacji: egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie egzaminu końcowego w formie pytań testowych, za które student może uzyskać 12 pkt. Pytania obejmować będą cały materiał z zajęć realizowanych w trybie bezpośredniego kontaktu oraz trybie e-zajęć. Dodatkowo za poprawne rozwiązanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej (materiał z e-zajęć) można otrzymać 6 pkt. Łącznie do zdobycia jest 18 pkt.

Ocenianie:

10-11 pkt dst.;

12-13 pkt dst. z plusem;

14 pkt db.;

15 pkt db. z plusem;

16-18 pkt bdb.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa obronnego.

2. Zadania i kompetencje konstytucyjnych organów państwowych w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

3. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Powszechny obowiązek obrony Ojczyzny. Służba wojskowa.

5. Obrona cywilna kraju.

6. Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony kraju.

7. Obowiązywanie prawa obronnego w czasie stanu wojennego i w czasie wojny.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna z wykorzystaniem technik multimedialnych; analiza przepisów prawnych i poglądów doktryny; zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 211
każdy czwartek, 17:00 - 18:30, sala e-learning
Krzysztof Szczygielski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)