Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej [370-WS2-1LL] Rok akademicki 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej [370-WS2-1LL]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 211
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
każdy czwartek, 17:00 - 18:30
sala e-learning
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Krzysztof Szczygielski
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.

2. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Bała, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015.

2. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

3. W. Wołpiuk, Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.

4. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Zakres tematów:

1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa obronnego.

2. Zadania i kompetencje konstytucyjnych organów państwowych w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

3. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Powszechny obowiązek obrony Ojczyzny. Służba wojskowa.

5. Obrona cywilna kraju.

6. Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony kraju.

7. Obowiązywanie prawa obronnego w czasie stanu wojennego i w czasie wojny.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna z wykorzystaniem technik multimedialnych; analiza przepisów prawnych i poglądów doktryny; zajęcia e-learningowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie egzaminu końcowego w formie pytań testowych, za które student może uzyskać 12 pkt. Pytania obejmować będą cały materiał z zajęć realizowanych w trybie bezpośredniego kontaktu oraz trybie e-zajęć. Dodatkowo za poprawne rozwiązanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej (materiał z e-zajęć) można otrzymać 6 pkt. Łącznie do zdobycia jest 18 pkt.

Ocenianie:

10-11 pkt dst.;

12-13 pkt dst. z plusem;

14 pkt db.;

15 pkt db. z plusem;

16-18 pkt bdb.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)