Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etykieta 330-MS2-2ETY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aleksy-Szucsich A. The art of international negotiations , The Institute of International Relations at University of Warsaw, Foundation for International Studies, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2009.

Ikanowicz, C.,Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Wyd. 7 m Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

Jarczyński. A., Etykieta w biznesie : praktyczny poradnik savoir-vivre’u,

Wyd. 2 rozsz. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Modrzyńska J.., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Orłowski T.,Protokół dyplomatyczny : ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Jabłonowska L., Współczesna etykieta : standardy zachowań, elegancji, rozmowy, gestów i konsumpcji, SGH - Oficyna Wydawnicza,

Warszawa 2002.

Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, DW Epilsa, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

2ETY_W01 analiza tekstu/przypadku, rozwiązywanie zadań i testów

2ETY_U01 zespołowa prezentacja referatów/ prezentacji multimedialnych

2ETY_K01 dyskusja grupowa

Metody i kryteria oceniania:

Końcową ocenę stanowi suma punktów uzyskanych z aktywności na zajęciach (dyskusji grupowej, analizie/ tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych). Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Punktacja na zaliczenia:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Etykieta - pojęcia, podejścia, zasady ogólne

2. Język etykiety i zasady komunikowania

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Znaczenie różnic kulturowych.

4. Korespondencja - zakres, forma i styl pism

5. Tytulatura w korespondencji i w rozmowie

6. Precedencja - pojęcie, zakres, zasady, przykłady

7. Wizytówki -rodzaje, znaczenie i wykorzystanie

8.Ceremoniał. Ceremonie oficjalne i publiczne. Przebieg i organizacja uroczystości publicznej

9. Wizyty zagraniczne. Organizacja i przebieg

10. Organizacja przyjęć

11. Ubiory - typy strojów i zasady ich doboru

12. Savoir-vivre na co dzień

13. Repetytorium

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie tekstu/ przypadku, rozwiązywaniu zadań i testów, zespołowej prezentacji przygotowanych referatów/ prezentacji multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 302
Anna Śleszyńska 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)