Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego 330-ES2-1ESP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

Heer B., Public Economics: The Macroeconomic Perspective, Springer, 2019.

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

Uzupełniająca:

Tresch R.W. Public sector economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Jarosiński K., Opałka B., Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2021.

Gruchelski M. (red.), Sektor publiczny a sektor prywatny. Ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Aspra_JR, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

1ESP_W01: egzamin/test

1ESP_W02: egzamin/test

1ESP_W03: egzamin/test

1ESP_W04: egzamin/test

1ESP_W05: egzamin/test

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Formy zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji w przypadku wykładów to:

- egzamin w formie testu składający się z 30 pytań otwartych, zamkniętych i zadania.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 51% ogółu punktów. Ocena końcowa może być podniesiona dzięki punktom uzyskanym za aktywność podczas wykładów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

Ekonomia dobrobytu jako teoretyczna podstawa ekonomii sektora publicznego: Rynek i jego efektywność w sensie Pareto. Zawodność mechanizmu rynkowego i jego mikroekonomiczne niesprawności (dobra publiczne, efekty zewnętrzne, niekonkurencyjne rynki, niekompletne rynki, koszty transakcyjne, asymetryczna informacja). Zawodność mechanizmu rynkowego i jego makroekonomiczne niesprawności (nierównomierny rozwój, bezrobocie, inflacja). Efektywność a sprawiedliwość (podział dochodów, problem wyboru społecznego).

Główne założenia teorii wydatków publicznych: Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny. Publiczne mechanizmy alokacji zasobów. Problem zawodności państwa (nieefektywność w sektorze publicznym). Przesłanki i problemy racjonalizacji wydatków publicznych

Wybrane aspekty teorii opodatkowania: Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej. Podatki a efektywność ekonomiczna (opodatkowanie konsumpcji i rozmiary zniekształceń, opodatkowanie produkcji, opodatkowanie kapitału, opodatkowanie dochodu). Cechy efektywnego systemu podatkowego.

Sektor publiczny we współczesnej gospodarce: Zróżnicowane podejścia do definiowania sektora publicznego. Modele sektora publicznego we współczesnych gospodarkach. Problem mierzenia wielkości sektora publicznego. Ewolucja funkcji i zadań sektora publicznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 316
Renata Przygodzka 98/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)