Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - specjalistyczny warsztat językowy 330-ES2-2ANGW
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

'Professional English in Use', Ian MacKenzie, Cambridge University Press

'Oxford English for Careers, Finance 1', Richard Clark and David Baker, Oxford University Press

Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan)

Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing)

artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Literatura uzupełniająca:

'Business Vocabulary in Practice', Will Capel, Jamie Flockhart and Sue Robbins, Collins English for Business

'In company 3.0, Corporate Finance', Ed Pegg, Macmillan Education

'Business Vocabulary Builder', P. Emerson (MacMillan)

Efekty uczenia się:

2ANGW_ U01. - test cząstkowy/semestralny

2ANGW_ U02. - ocena prezentacji, ocena indywidualnej wypowiedzi ustnej, ocena udziału w dyskusji

2ANGW_ K01. - ocena przebiegu i efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze III.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach i testów cząstkowych / testu semestralnego (zaliczenie na min. 51%).

Regularne uczestnictwo w zajęciach - liczba dopuszczalnych nieobecności w semestrze: 2.

Skala ocen:

100% - 91% bardzo dobry (5.0)

90% - 81% dobry plus (4.5)

80% - 71% dobry (4.0)

70% - 61% dostateczny plus (3.5)

60% - 51% dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

Słownictwo akademickie, sformułowania publikacji naukowych.

Pisanie akademickie - raporty, CV, list motywacyjny.

Rozszerzenie znajomości słownictwa specjalistycznego z dziedziny ekonomii.

Prezentacja na temat gospodarki wybranego kraju lub firmy

Raportowanie, analiza danych, opisywanie tabel i grafów.

Wielokulturowość w biznesie.

Rozwój zrównoważony w kontekście gospodarczym.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych z wykorzystaniem podręczników, materiałów dodatkowych, nagrań audio i wideo, Internetu.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy eduPortal w formach:

- synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej);

- asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A207 (cwi)
Anna Grabowska 16/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A6 (wyk)
Anna Grabowska 17/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 206
Anna Hlebowicz-Kozioł 19/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 206
Anna Hlebowicz-Kozioł 15/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)