Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie procesów ekonomicznych 330-ES2-2PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2012.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków 2022.

4. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Bazy danych (notoria.pl, gpw, eurostat, gus, nbp.pl).

Baza danych serwisu online "notoria.serwis" zakupiona przez UwB w ramach projektu pt. „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21) dofinansowanego ze środków UE.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPE_W01 - weryfikacja: egzamin

2PPE_W02 - weryfikacja: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie egzaminu pisemnego testowego, 20 pytań, należy poprawnie odpowiedzieć na 11 pytań.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy egzaminu uwzględniającej osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dopuszczone do egzaminu są tylko osoby, które zaliczyły ćwiczenia.

Skala ocen:

0-10 poprawnych odpowiedzi - 2,0

11-12 poprawnych odpowiedzi - 3,0

13-14 poprawnych odpowiedzi - 3,5

15-16 poprawnych odpowiedzi - 4,0

17-18 poprawnych odpowiedzi - 4,5

19-20 poprawnych odpowiedzi - 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia - 2h

Przegląd metod prognozowania w oparciu o szeregi czasowe (metody naiwne i średniej ruchomej, wygładzanie wykładnicze, modele tendencji rozwojowej, modele składowej periodycznej, prognozy ostrzegawcze, modele autoregresyjne, ARMA i ARIMA) - 6h

Metody heurystyczne i prognozowanie ostrzegawcze - 2h

Zastosowanie prognozowania w przedsiębiorstwach - 2h

Prognozowanie w oparciu o modele ekonometryczne - 2h

Inne metody prognozowania (scenariusze, metody wielowymiarowe) - 1h

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, elementami dyskusji, analizą studiów przypadków - - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy eduPortal w formie synchronicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 12:15, sala 302
Paweł Piątkowski 75/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)