Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie procesów ekonomicznych 330-ES2-2PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2012.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków 2022.

4. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Bazy danych (notoria.pl, gpw, eurostat, gus, nbp.pl).

Baza danych serwisu online "notoria.serwis" zakupiona przez UwB w ramach projektu pt. „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21) dofinansowanego ze środków UE.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPE_W01 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń,

2PPE_W02 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń,

UMIEJĘTNOŚCI:

2PPE_U01 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, projektu wykonywanego w grupach i zadanie podsumowujące.

2PPE_U02 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, projektu wykonywanego w grupach i zadanie podsumowujące

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 - weryfikacja na podstawie projektu wykonywanego w grupach

2PPE_K02 - weryfikacja na podstawie projektu wykonywanego w grupach i zadanie podsumowujące.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie systemu punktowego obejmującego:

- zadania rozwiązywane w trakcie zajęć - 12x2pkt=24 pkt

- projekt (praca grupowa) - 10 pkt

- zadanie podsumowujące - 16 pkt

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia uwzględniającej osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dopuszczalne 2 nieobecności, pozostałe wymagają zaliczenia na konsultacjach.

Skala ocen:

0-25 punktów - 2,0

26-30 punktów - 3,0

31-35 punktów - 3,5

36-40 punktów - 4,0

41-45 punktów - 4,5

46-50 punktów - 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia.

Pozyskiwanie danych - źródła, możliwości, ograniczenia.

Szeregi czasowe – pojęcie, dekompozycja.

Metody naiwne i średniej ruchomej.

Wygładzanie wykładnicze.

Modele tendencji rozwojowej.

Modele składowej periodycznej.

Modele autoregresyjne, ARMA i ARIMA.

Metody heurystyczne prognozowania

Prognozy ostrzegawcze.

Prognozowanie w oparciu o modele ekonometryczne.

Zastosowanie prognozowania w przedsiębiorstwach.

Scenariusze.

Zastosowanie metod prognozowania - przedstawienie wyników projektów.

Zadanie podsumowujące.

Metody dydaktyczne:

Zadania rozwiązywane w programie Excel, praca grupowa - rozwiązywanie problemów, dyskusja - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy eduPortal w formie synchronicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 132
Arkadiusz Niedźwiecki 18/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 132
Paweł Piątkowski 20/ szczegóły
3 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 132
Paweł Piątkowski 20/ szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 132
Paweł Piątkowski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)