Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 450-ZS1-2XZFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2.W.T. Harrison [et al.],Financial accounting : international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014.

Efekty uczenia się:

2XZFP_W01Egzamin końcowy(test)

2XZFP_W02Egzamin końcowy(test)

2XZFP_W03Egzamin końcowy(test)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r.).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

• egzamin pisemny (test – 100%)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń. Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 55% łącznej liczby punktów z egzaminu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania finansami przedsiębiorstw.

2. Kalkulacja ceny pieniądza.

3. Próg rentowności jako stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

4. Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita.

5. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy

6. Sprawozdania finansowe i jego analiza wstępna.

7. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

8. Zarządzanie kapitałem obrotowym.

9. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

10. Wpływ podatków na wynik działalności przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, e-learning, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
12 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 302
Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)