Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 1 330-ES1-1MIK1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2019

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 2013

Literatura uzupełniająca:

5. Malaga K., Sobczak K., Mikroekonomia. Ujęcie statyczne i dynamiczne, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2020.

6. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2022

7. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

8. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

9. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

10. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

Kolokwium:

efekty: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02

Ocena aktywności, uczestnictwo w dyskusji:

efekty: 1EKO1_U01, 1EKO1_U02, 1EKO1_K01, 1EKO1_K02

Prace domowe: 1EKO1_U01, 1EKO1_U02

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (pytania otwarte i zamknięte, zadania; 20 pkt), aktywność studenta na zajęciach i uczestnictwo w dyskusji (8 pkt), prace domowe (2 pkt).

dst: 16 – 18 pkt. i zaliczone kolokwium

dst+: 18,25 – 21 pkt.

db: 21,25 – 24 pkt.

db+: 24,25 – 27 pkt.

bdb: 27,25 – 30 pkt.

Wymagana jest obecność studenta na ćwiczeniach. Każda nieobecność powyżej 1 powinna być usprawiedliwiona i zaliczona u nauczyciela na konsultacjach.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zakres tematów:

Temat 1. Obszar zainteresowań ekonomii

Ekonomia a inne nauki

Podmioty gospodarcze i ich cele

Model homo oeconomicus

Problem wyboru ekonomicznego i koszt alternatywny

Analiza krzywej transformacji

Temat 2. Elementy rynku

Analiza popytu rynkowego

Graniczna cena

Elastyczności popytu i ich znaczenie

Analiza podaży rynkowej

Elastyczności podaży

Temat 3. Równowaga rynkowa

Istota dostosowań rynkowych (teoremat pajęczyny)

Optimum Pareto

Skutki nierównowagi rynkowej

Temat 4. Podstawy analizy zachowania konsumenta

Użyteczność całkowita i krańcowa

Prawa Gossena i ich interpretacja

Użyteczność a popyt

Wybór i nadwyżka konsumenta.

Temat 5. Równowaga konsumenta

Preferencje konsumenta i krzywa obojętności

Analiza linii budżetu

Równowaga konsumenta i jej zmiany

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, prac domowych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne w Katedrze Ekonomii Politycznej WEiF UwB.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 207
Anna Protasiewicz 24/25 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 207
Anna Protasiewicz 26/25 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 205
Anna Protasiewicz 23/25 szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 205
Anna Protasiewicz 24/25 szczegóły
5 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 207
Anna Protasiewicz 23/25 szczegóły
6 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 207
Anna Protasiewicz 27/25 szczegóły
7 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 207
Karolina Trzaska 21/25 szczegóły
8 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 206
Karolina Trzaska 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)